Asud lehel: Skip Navigation LinksAvaleht > Koolikorraldus > Õpilaspilet

Õpilaspilet

Alates 2013/2014 õ.-a. kehtib Tallinna Tehnikagümnaasiumis uus õpilaspilet ( mitmefunktsiooniline  plastikkaart). See on valminud koostöös  firmaga Valnes ja kinnitatud kooli hoolekogus 29.05.2013

Lisaks õpilaspiletile on kaardil järgmised funktsioonid:

1.      Koolihoonesse sisse-ja väljapääs ( maja on turvaliselt suletud kogu koolipäeva)

2.      Ühtne Tallinna transpordikaart

3.      Kaart kehtib kooli sööklas õpilastel, kes tasuvad kooli toidu eest

4.      Paljundusmasinate kasutamine

5.      Kooli raamatukogu

6.      Õpilased, kes käivad koolis erinevates õppetöövälistes ringides ja treeningutel

Õpilaspileti kehtivus on 3 aastat, seejärel saab õpilane uue õpilaspileti.

Õpilaspileti taotlemine.

1.      Õpilane taotleb õpilaspileti kooli astudes.

2.      Õpilane või tema vanem saadab kooli üldmeilile (ttg@ttg.edu.ee) õpilase digifoto ja isikukoodi

3.      Esitatud andmete alusel vormistatakse õpilasele õpilaspilet

Õpilaspileti korduv taotlemine

Korduv taotlemine võib tekkida, kas õpilaspileti kadumisel, varguse  või mõnel muul puhul.

Selleks:

1.      Täidetakse vastav avaldus ( vorm kooli kodulehel ) ja edastatakse kooli kantseleisse

2.      Kooli vastav töötaja edastab avalduse õpilaspileti tootvale firmale

3.      Õpilane saab korduva  õpilaspileti kätte 2 tööpäeva jooksul

Õpilaspiletiga seonduvad muud probleemid:

1.      Kui õpilane lõpetab põhikooli ja jätkab õpinguid samas koolis ei muutu õpilaspileti kehtivuse ajal midagi

2.      Kui õpilane lõpetab põhikooli ja ei jätka õpinguid samas koolis, siis sulgub õpilaspilet õppeaasta lõpus s.o. 31. augustil

3.      Kui õpilane lõpetab gümnaasiumi, sulgub õpilaspilet 31.augustil

4.      Kui õpilane vahetab kooli õppeaasta keskel, siis sulgub õpilaspilet õpilase väljaarvamisest TTG õpilaste nimekirjast.

Aadress: Sõpruse pst 187, 13415 Tallinn - Tel: (+372) 652 0581, (+372) 652 0298 - Email: ttg@ttg.edu.ee