KESKKONNA – AASTA

 Õpilasele
  Lapsevanemale
  Õpetajale
  Aasta tegemised
  Huvitavat


LÕPETAMISED:

Põhikooli lõpetamine toimub 16.06.2023 kell 15.00
Gümnaasiumi lõpetamine toimub 21.06.2023 kell 15.00


SUUSATAMINE:

Igal TTG õpilasel tuleb käia suusatamas 8 korda ajavahemikus 23.01-24.03.2023
Suusatamine toimub Nõmme Spordikeskuses, Külmallika 15a.

Nr. 10 buss sõidab Tehnikaülikooli peatusesse
Nr. 23 buss sõidab Trummi peatusesse.

INFO:
1.   Iga õpilane valib vastavalt klassi tunniplaanile sobiva päeva E-R, mil saab tulla suusatama.
2.  Palume õpilastel tulla suusatama kohe pärast kooli ainetunde!
3.  Peame kinni etteantud kellaaegadest: E-R kell 13.00 – 16.00
4.  Hindamine toimub pärast 5. nädalat ja pärast 8. nädalat. Õpilane saab 2 hinnet (23.02 ja 24.03).
5.  Suusatama võib tulla nädalas mitmel päeval, mis annab õpilasele vastavaid kordi.
6.  Tulles kohale, pane õpetaja juures nimi kirja!
7.  Kohale võib õpilane tulla oma spordivahenditega või kasutada laenutust (laenutuse kord 3€).
8.  Laenutamiseks peab olema kaasas ÕPILASPILET.
9.  Suuskade laenutamine lõpeb tund enne viimast ette antud kellaaega.
10.  Kooliasjad saab õpilane jätta keskusesse. Koolikotti mitte jätta väärtuslikke asju!

Kehalise kasvatuse õpetajad