10. klassid 2021/2022

ÜLDINFO:

1.  registreerimise vorm avaneb 05.02.2021;
2.  registreemine lõpeb 16.04.2021 kell 18:00;
3.  registreerunud õpilastele saadetakse eposti teel edasine info testide sooritamise kohta;
4.  testid toimuvad 20.04.2021 Moodle keskkonnas kell 9:00 – 18:00 
5.  TTG 10. klassi katsed on eesti keelest, matemaatikast, inglise või saksa keelest.
6.  Vestlusvooru kutsutute nimekirjad (koodidena) avalikustatakse 23.04.2021 kell 14.00.
7.  VESTLUSVOOR – õpilaste nimekiri
8.  Vestlusvooru info saadetakse 23.04.2021 vestlusele kutsutud õpilastele e-posti teel.
9.  Vestlused toimuvad 29.04.2021, 30.04.2021, 03.05.2021, 04.05.2021.
10. Testide ja vestluse tulemusena on oodatud TTG 10. klassi.