Linna õigusteenistuse ülevaade eneseisolatsiooni ning karantiini tingimuste kohta

Lasteaia- ja koolilaste puhul on oluline eristada, kus lähikontakt tekkis – koolis, kodus, sõpradega, huviringis, muusikakoolis jne. See on oluline seetõttu, et ühel juhul kohalduvad ühed reeglid, teisel juhul teised. Lisaks muidugi teatud juhtudel ei kehti eneseisolatsioonikohustust üldse.

Eneseisolatsioonikohustus puudub, kui lähikontaktne laps on:

 1. läbi põdenud COVID-19 haiguse ning diagnoosi kinnitava testi tegemisest või diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui 180 päeva;
 2. vaktsineeritud.

Hetkel kehtib COVID-tõend veel aasta, aga 1. veebruarist:

 1. kui on tehtud vaid kaks doosi või on läbi põdenud + üks doos, siis sellise tõendi kehtivusaeg lüheneb 270 päevale – lugemine algab viimasest doosist;
 2. kui on saadud ka tõhustusdoos, siis sellise tõendi kehtivusaeg on üks aasta tõhustusdoosist arvates.

Täielik eneseisolatsioon seitse kalendripäeva on siis, kui:

 1. lähikontaktsel lapsel puudub kehtiv COVID-tõend (ta ei ole läbi põdenud ega vaktsineeritud, vt selle kohta eespool);
 2. lähikontakt tekkis kodus, peol, sõbra juures.

See tähendab, et lapsel on keelatud oma elukohast lahkuda seitsme kalendripäeva jooksul, st ta ei tohi minna ka kooli, huvikooli ega mujale. Kuna lähikontakt tekkis nt kodus, siis on isolatsiooni eesmärk vältida riski, et haigus viiakse näiteks kooli.

Kui lähikontakt tekib kodus, siis seitse kalendripäeva hakkab kulgema haige isiku sümptomite tekkest või haige sümptomite puudumisel haige positiivse testi tegemise päevast arvates. Isikul, kes on olnud muul viisil haigega lähikontaktis (nt peol või sõbra juures), hakatakse seitsme kalendripäevast perioodi arvestama haigega viimasest lähikontaktis olemisest arvates.

Lihtsustatud eneseisolatsioon rakendub siis, kui:

 1. lähikontaktsel lapsel puudub kehtiv COVID-tõend (ta ei ole läbi põdenud ega vaktsineeritud, vt selle kohta eespool);
 2. lähikontakt tekkis koolis, huvikoolis, lasteaias, noorsootööasutuses.

Kui lähikontakt tekib üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses, huvikoolis või noorsootööasutuses, siis kuni 18-aastane laps (rakendub ka isikule, kes saab 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks):

 1. peab kuni PCR testi tegemiseni viibima kodus;
 2. peab tegema neljandal päeval pärast lähikontakti PCR testi. Kui testi tulemus onpositiivne, siis rakendub karantiin; kui testi tulemus on negatiivne, siis eneseisolatsiooni perioodi lõpuni võib sümptomite puudumisel jätkata üksnes selle tegevusega, kus tema lähikontakt tekkis – st kui lähikontakt tekkis koolis, siis võib käia üksnes koolis;
 3. tavapärane elu taastub kaheksandal päeval lähikontakti tekkimisest arvates.

NB! Et lihtsustatud eneseisolatsioon rakenduks, peavad olema täidetud kõik punktid, st et kui isik loobub nt PCR-testi tegemisest, siis talle rakendub täielik eneseisolatsioon, st et ta peab püsima kodus seitse kalendripäeva lähikontakti tekkimisest.

Karantiinikohustus: kui laps on koroonapositiivne, siis tuleb kodus püsida diagnoosimisest või testi tulemuse teada saamisest kuni tervenemiseni. Isiku tervenemise üle otsustab arst, kuid reeglina kehtestab arst karantiini kümneks päevaks.

Lisaks:

 1. karantiini õigusakt on leitav siit https://www.riigiteataja.ee/akt/307012022005?leiaKehtiv
 2. seletuskiri on leitav siit https://www.kriis.ee/kriisi-juhtimine-kusimused-ja-vastused/kriisi-juhtimine/oigusaktid-ja-seletuskirjad#korraldus-212
 3. juhendmaterjalid Terviseameti lehel https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus