Kuu: märts 2020

DISTANTSÕPE

INFO LAPSEVANEMALE - HITSA Mida tähendab distantsõpe? Õppetöö korraldamisel distantsõppena soovitame lähtuda koolis keskselt kokku lepitud alustest. Kuivõrd ootamatu õppetöö...