Päev: 25. märts 2020

DISTANTSÕPE

Mida tähendab distantsõpe? Õppetöö korraldamisel distantsõppena soovitame lähtuda koolis keskselt kokku lepitud alustest. Kuivõrd ootamatu…