Aastast 1972-1994

  • Kool loodi 1972 a. Tallinna 43. 8-klassilise koolina
  • Kool kasvas Tallinna 43. Keskkooliks 1973/74 õ.-a.
  • 1976 a. lõpetas Tallinna 43. Keskkooli I lend
  • 1988/89 õ.-a. Tallinna 43. Keskkoolis hakkas tööle ETTEK ( Eksperimentaal Teaduslik Ettevalmistus Keskus). Samal aastal sõlmiti leping Tallinna Tehnikaülikooliga, alustavad tööd esimesed noormeeste klassid keskkooli osas.
  • Sõprussidemete algus Saksamaa Erkrathi Neanderthal Gümnaasiumiga, Saksa õpilaste ja õpetajate delegatsioon külastas Eestit augustis 1990. aastal
  • Sõprussidemete algus Soome Lohja Lukio ja Anttila Yleäste koolidega.
  • 1991.aastal lõpetas I lend Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna 43. Keskkooli baasil komplekteeritud klass ühitatud lõpueksamitega (lõpueksamite tulemused emakeeles, matemaatikas ja füüsikas koostasid TTÜ õppejõud, loetakse vastavaks sisseastumiseksamite tulemustega mehaanika teaduskonnas.)
  • 1994.a koostööleping Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna 43. keskkooli vahel täienes ja laienes majandusvaldkonnale.
  • 1994/95 õ.-a.tänu sõpruskoolile Saksamaal ja Rahvusraamatukogule avati koolis lugemissaal.