Aastast 1995-2005

 • 1995. aastal PHARE projekt soojamajanduse alal (kool saab uue soojasõlme, katuse, ventilatsiooni, valgustid, dušširuumid).
 • 1995. aastal Tallinna 43. Keskkool ja ETTEK reorganiseeriti Tallinna Tehnikagümnaasiumiks.
 • Sünnib kooli logo. Autoriks Mattias Olep.
 • 21.XII 1995 a. kooli lipp õnnistatakse Kaarli kirikus.
 • XI. 1996 a. kooli mütsi sünd – sellest ajast peale tähistatakse mütsipäeva
 • 1997 a. PHARE ISE pilootkool (arvutiklass)
 • 1997 a. raamatukogu hakkab tööle programmi Kirjasto 3000 baasil.
 • 1997 a. uue traditsiooni sünd koolis – õhtu lastevanematele
 • 1998 a. kool saab uued aknad, maja soojustuse, uue fassaadkatte
 • 1999 a. kooli aula ehitus, tiigrihüppe klassi ehitus
 • 2000 a. uus arvutiklass
 • Kool osaleb pidevalt messil Teeviit
 • 1999/2000 õ.-a. PHARE ISE raames arvutiprogrammide testimine: Extens, GP Untis.
 • 2000/2001 õ.-a. – kool sai uued san. sõlmed ja presentatsiooniklassi
 • 2001/2002 õ.-a. Kvaliteedi auhinna konkursil osalemine, auhinna pälvis õpetaja Kersti Veskimets
 • 2001 aasta suvel bioloogiaklassi renoveerimine Tallinna Linnavalitsuse projekti “100 klassi korda” raames
 • 2001/2002 õ.-a. kooli 30 aastapäev. Sündis uus traditsioon – tunnustusmärk õpetajale, kes on 10 aastat töötanud selles majas. Kooli ajalooraamatuilmumine.
 • 2002. a Tallinna Tehnikaülikool ja Tallinna Tehnikagümnaasium uuendasid koostöölepingut. Uued valikained.
 • 2002 a. – loodi TTG lõpumärk abiturientidele.
 • 2003. a TTÜ ja TTG koostöölepingu tulemusena tehakse täiendus TTÜ sisseastumiseeskirjades andes TTG lõpetajale boonuspunkt.
 • 2003. a Koostöös Optiroci-ga valmib kooli uus võimlemissaal ja koostöös Merkoga kooli võimla osaline renoveerimine.
 • 2003. a valmib IT keskus.
 • 2003. a gümnaasiumi õppekavadesse viidi sisse valikaine – ehituse alused ( teoreetiline osas TTÜ õppejõud, praktiline osa erasektori toetusel erinevate firmade õppeklassides).
 • 2002-2004 töötati välja kõik seonduv kooli sümboolikaga ja parima klassijuhataja rändauhind.
 • 2004. a kool ehitas välja neli võõrkeelte kabinetti.
 • 2004 a. – ehitati välja peegelsaal.
 • 2005 a. – TTÜ-ga lepingu uuendamine.
 • 2005/2006 õ.-a. loodi kooli ühtne koolivorm.
 • Konkurss “Toome reaalteadused reaalsusesse” 2005. aasta teemaks oli reaalained täna ja võimalused homme.