Aastast 2006-2013

 • 2006 a. – tööõpetuse klasside renoveerimise algus.
 • 2006. a alustati koostöös Mustamäe Reaalgümnaasiumiga integratsiooniprojekti.
 • 2006. a autasustati TTG-d Mustamäe linnaosa kõrgeima autasuga–pronkskujuga „Mõtlev mees”.
 • 2006. a võitis kool rahvusvahelise keskkonnaprojekti „Kuldne saabas”.
 • 2006. a sai kunstiõpetuse õpetaja Monika-Luyza Landsov Mustamäe Linnaosa Valitsuse Aasta Noore Õpetaja tiitli.
 • 2006. a sai alguse uus traditsioon – medal kooli parimale sportlasele.
 • 2006. a hakkab ilmuma kooli e-ajaleht.
 • 2006. a 8.klassid teevad õppekava raames uurimustöösid.
 • 2006. a võetakse kasutusele medal TTG sportlane
 • Konkurss “Toome reaalteadused reaalsusesse” 2006. aasta teemaks oli loodusressursid ja energeetika.
 • 2007. a tähistas kool 35 juubelit ja sündis koolilaul “Minu kool” (viisi autorid Karl Madis ja Margus Martmaa, sõnade autor XII lennu vilistlane Triin Soomets).
 • 2007. a valmisid uued spordirajatised (palliväljakud ja jooksurada, võimlemisväljak).
 • 2007. a omistati geograafia õpetajale-metoodikule Pilvi Tauerile Vabariigi Aasta Õpetaja nimetus.
 • 2007. a hakkavad tööle tervise- ja keskkonnakomisjon.
 • 2007. a PRATE (praktline teadus) toomine kooli õppekavasse
 • 2007. a alustab tööd algklasside näitering.
 • 2007. a kooli 35. aastapäev
 • Konkurss “Toome reaalteadused reaalsusesse” 2007. aasta teemaks oli reaalained ja militaarmaailm.
 • 2008. a algab koostöö Ühendkuningriigi, Hispaania ja Soome koolidega Comeniuse kaheaastase projekti raames teemal “Kliimamuutustega kohanemine”.
 • 2008. a algab koostöö Hollandi kooliga.
 • 2008. a Villu Kopli saab aunimetuse “Mustamäe aasta õpetaja”.
 • 2008. a projektipäevad veerandite lõpus.
 • 2008. a kutsenädala traditsiooni algatamine.
 • 2008. a hõimupäevade tähistamise traditsiooni algatamine.
 • 2008. a rahvusvahelise konverentsi korraldamine Comeniuse projekti raames.
 • 2008. a 20-aastase koostöö tähistamine TTÜga (toimus konverents).
 • 2008. a töötatakse välja TTG keskkonnapoliitika.
 • 2008. a mai Lastevanemate tänukontsert
 • 2008. a Tallinna Haridusameti lõimumisauhind koostöö eest TMRG-ga.
 • Konkurss “Toome reaalteadused reaalsusesse” 2008. aasta teemaks oli reaalained ja aeronautika.
 • 2009. a alustab eelkool.
 • 2009. a koostöös SA-ga Tiigrihüpe PRATE raames robootika toomine kooli õppekavasse
 • 2009. a Tallinna koolide sportmängude arvestuses III koht.
 • 2009. a parima uustulnuka tiitel olümpiaadide arvestuses Tallinna Haridusametilt.
 • 2009. a aukiri parima lõimumisprojekti eest.
 • 2009. a Tallinna Haridusamet autasustas Ave Tederi’it kvaliteediauhinnaga „Hea õpetaja”.
 • 2009. a õppetööd alustab 7. klassi reaalharu.
 • 2009. a Ülle Halliste ja tema klass said märgi (Twinning Label) projekti “Multicultural Dictionary” eest
 • 2009 – 2012 osalemine ERDF Kesk-Läänemere Interreg IVA programmi projektis “Aktiivne ja turvaline koolipäev”
 • 2009. a mai Lastevanemate tänukontsert
 • Konkurss “Toome reaalteadused reaalsusesse” 2009. aasta teemaks oli matemaatika linnapildis.
 • 2010. a Loodi sihtasutus Tallinna Tehnikagümnaasiumi Toetajaskogu
 • 2010. a Tallinna Noore õpetaja tiitli pälvis ajalooõpetaja Tanel Sauna
 • 2010. a Tallinna Noore õpetaja stipendiumi loodusõpetuse õpetaja Gedi Põder
 • 2010. a Tallinna Innovaatilise õpetaja tiitli käsitööõpetaja Jana Käba
 • 2010. a mai Lastevanemate tänukontsert
 • 2010 – 2012 osalemine rahvusvahelises maailmaharidusprojektis “Sotsiaalne õiglus ja jätkusuutlik areng”
 • 2010 – 2011 osalemine Eesti – Afganistani sõpruskoolide projektis
 • 2010 -2011 Comeniuse rahvusvahelise õpirände programmi raames õppis koolis vahetusõpilane Soomest
 • 2010. a sept. loodi kooli töötajate raamatuklubi
 • 2010. a auhind Aasta keskkonnateoke (kooli õuele rajatud jalgrattaste hoiupaik)
 • Konkurss “Toome reaalteadused reaalsusesse” 2010. aasta teemaks oli matemaatika osa sakraalarhitektuuris ja religioonis.
 • 2011. a Tallinna Aasta õpetaja tiitli pälvis kooli emakeele õpetaja ja arendusjuht Ave Teder
 • 2011. a Mustamäe Aasta õpetaja nominent kunstiõpetaja Monica-Luyza Landsov
 • 2011. a Kool sai kuuendat aastat järjest I koha konkursil “Parim koolipuhvet”
 • 2011. a Õpetajad Marina ja Jüri Kurvits pälvisid I koha Tiigrihüppe Sihtasutuse poolt korraldatud konkursil “Huvitav veebivahend õppetöös”
 • 2011. a gümnaasiumi poiste I koht võrkpallis – Tallinna meister
 • 2011. a sõudeergomeetritel I koht põhikoolide arvestuses
 • 2011. a mai Lastevanemate tänukontsert
 • 2011. a 28. mail osales õpilaste töörühm Maailmapäeval
 • 2011. a suvel osalemine XI noorte laulu- ja tantsupeol
 • 2011. a sept. UNESCO Ühendkoolide liige
 • 2011. a nov. Ülle Halliste ja tema klass said märgi(Twinning Label) projekti “Our Jingle Bells” eest
 • 2011 – 2013 osalemine rahvusvahelises Comeniuse koostööprojektis “Stereotüüpide murdmine”
 • Konkurss “Toome reaalteadused reaalsusesse” 2011. aasta teemaks oli matemaatika ja meditsiin.
 • 2012. a kool tähistab 40. sünnipäeva
 • 2012.a – “Mustamäe õpetaja elutöö” tiitel omistati kauaaegsele õpetajale ja õppealajuhatajale Silvi Aun`ile
 • 2012.a – Meie kooli õpetajate esinemised IKT alastel konkurssitel :
  ” Täna saa, homme teine”-Maie Tibar, Marina Kurvits – töö sai kõrge tunnustuse Brüsselis
  “IKT vahendid muusika, tööõpetuse ja kehalise ksavatuse tundides” – Evelin Kivi ja Marina Kurvits – töö pälvis I koha
  ” WebQuest” – Ave Teder ja Anne Mädo
  ” Ajaveeb õppetöös”- Katri Sanina Algas koostöö Rootsi kooliga -õpilaseesinduste tasandil
 • 2013.a – Vabariigi aasatpäeva aktus. Etendus ” Nemad kaugetest aegadest “
 • Tunnustati õpetaja Maie Tibarit ja Evelin Kivi konkursi “Aasta õpetaja” raames
 • TTG-ja TTÜ koostöö 25. aastapäev. Aktus , töötoad, kohtumised.
 • Meie kooli õpilaste edukas esinemine Vabariiklikul orienteerumisvõistlustel
 • Osaleme alates 2013 kahes Comenius projektis.
  a) Euroopa is Laughing
  b) Young explorers of the sea- YES
  Läksime üle uuele õpilaspileti süsteemile