Ainekomisjonid

METOODIKANÕUKOGU
Maive Lemmik  maive.lemmik@ttg.edu.ee
Õnne Adamson
Kairi Ehrlich
Tiiu Lindsaar
Ülle Nahkur
Anne Maiberg
Virge Kabrits

EESTI KEELE JA AJALOO KOMISJON
Maive Lemmik  maive.lemmik@ttg.edu.ee
Anne Mädo
Ave Teder
Tiia Vainula
Kristiina Rattasepp
Anu Eek-Mägi
Tanel Sauna

LOODUSAINETE AINEKOMISJON
Kairi Ehrlich  kairi.ehrlich@ttg.edu.ee
Pilvi Tauer
Annika Pruul
Maie Tibar
Ene Lehtmets
Lemmi Jõe
Gedi Põder
Kai Rohtla

VÕÕRKEELTE AINEKOMISJON
Tiiu Lindsaar  tiiu.lindsaar@ttg.edu.ee
Maarika-Küllike Mäeküla
Anne Kuusiku
Kristiina Sommer
Tiiu Salumets
Tiina Märtens-Waterhouse
Annemari Maipuu

MATEMAATIKA AINEKOMISJON
Õnne Adamson  onne.adamson@ttg.edu.ee
Ingrid Aamisepp
Jekaterina Vanina
Ille Kalda
Villu Kopli

ALGKLASSIDE AINEKOMISJON
Ülle Nahkur  ulle.nahkur@ttg.edu.ee
Solvi Kaljuvee
Liia Rahman
Katrin Tenner
Helen Kallaste
Getlin Vabaorg
Marika Ritari
Evelin Kivi
Õie Tarve
Kätlin Telvik

OSKUSAINETE AINEKOMISJON
Anne Maiberg  anne.maiberg@ttg.edu.ee
Tiina Hinno
Jaana Käba
Monica-Luyza Sepp
Elina Kaasik

KEHALISE KASVATUSE JA INIMESEÕPETUSE AINEKOMISJON
Virge Kabrits  virge.kabrits@ttg.edu.ee
Helen Linnok
Rein Ikkonen
Mati Uusmaa
Margot Delski
Margit Pärn