Ainekomisjonid 2019/2020

METOODIKANÕUKOGU
Annemai Raidjõe
Kairi Paas
Tiiu Lindsaar
Ülle Nahkur
Anne Maiberg
Virge Kabrits
Anneli Errit
Silvi Aun
Kai Rohtla
Ave Teder
Tormis Otsma
Margit Ehandi
Ülle Halliste
Urve Kivila
Maive Lemmik

EESTI KEELE JA AJALOO KOMISJON
Maive Lemmik     maive.lemmik@ttg.edu.ee
Anne Mädo
Ave Teder
Tiia Vainula
Kristiina Rattasepp
Anu Eek-Mägi
Tanel Sauna
Monika Hatto

LOODUSAINETE AINEKOMISJON
Pilvi Tauer   pilvi.tauer@ttg.edu.ee
Annika Pruul
Maie Tibar
Ene Lehtmets
Lemmi Jõe
Gedi Põder
Kai Rohtla
Kertu Namsing
Katri Sanina
Kairi Paas

VÕÕRKEELTE AINEKOMISJON
Tiiu Lindsaar     tiiu.lindsaar@ttg.edu.ee
Maarika-Küllike Mäeküla
Anne Kuusiku
Kristiina Sommer
Tiiu Salumets
Tiina Märtens-Waterhouse
Annemari Maipuu
Iryna Inozemtseva
Nady Vest
Erika Pensa

MATEMAATIKA AINEKOMISJON
Annemai Raidjõe     annemai.raidjoe@ttg.edu.ee
Õnne Adamson
Ingrid Aamisepp
Jekaterina Vanina
Villu Kopli

ALGKLASSIDE AINEKOMISJON
Ülle Nahkur     ulle.nahkur@ttg.edu.ee
Solvi Kaljuvee
Liia Rahman
Katrin Tenner
Helen Viira
Getlin Vabaorg
Marika Ritari
Evelin Kivi
Õie Tarve

OSKUSAINETE AINEKOMISJON
Anne Maiberg     anne.maiberg@ttg.edu.ee
Tiina Hinno
Jaana Käba
Monica-Luyza Sepp
Elina Kaasik

KEHALISE KASVATUSE JA INIMESEÕPETUSE AINEKOMISJON
Virge Kabrits     virge.kabrits@ttg.edu.ee
Helen Linnok
Rein Ikkonen
Mati Uusmaa
Margot Delski
Margit Pärn