ARVUTITE TAGASTAMINE

Õpilased, kellele on antud kasutamiseks kooli sülearvuti, tagastavad arvuti koolile 8.juunil 2020, kell 15.00-16.00.