Oluline

10.klassid 2019/2020

Täpsem INFO Otsus õpilaskandidaadi vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks hiljemalt 1.maiks ja selle…