Distantsõpe

Hea koolipere

Eestis välja kuulutatud eriolukorra ajal on Tallinna Tehnikagümnaasium distantsõppel.

  • Koolis ei viibi õpetajaid;
  • õpilased ei tule kooli sööma ega vastama;
  • lapsevanemad ei saa juhtkonnaga kohtuda;
  • ümarlaudu ei korraldata.
  • Koolimaja on suletud!

Eriolukord nõuab ka seda, et lapsed viibiksid eelkõige kodus, kõik huvikoolid on samuti suletud ning huviringe, spordivõistlusi, gümnaasiumi katseid ja muid seni planeeritud tegevusi ei toimu. Lubatud on värskes õhus liikumine. Kokku puutumine teiste inimestega tuleb eriolukorra ajal viia miinimumini.
Meie kooli Distantsõppe sisu on pidevas uuenemises, sest õpime kõik koos ja käigu pealt.
Palume mõistmist ja tagasisidet, et koos luua terviklik ja meie kõigi jaoks praktiliselt kasutatav sisu.

Anneli Errit
Direktor