Dokumendid >

Isikuandmed on vajalikud õpilase registreerimiseks ja andmete kontrollimiseks Eesti Hariduse Infosüsteemis EHIS
Tallinna Tehnikagümnaasium kasutab isikuandmeid sihipäraselt ning ei väljasta neid kolmandatele osapooltele.