3. juuli 2022

Eksamid

RIIGIEKSAMID

1. eesti keel (kirjalik) – 25. aprill 2022. a;
2. inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 3. mai 2022. a;
3. inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4.–6. mai; 9. mai 2022. a;
4. matemaatika (kirjalik) – 20. mai 2022. a.


PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID

1. eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
2. matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
3. valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;
4. valikeksam inglise keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022. a.