Eksamid

RIIGIEKSAMID

  • eesti keel (kirjalik) – aprill 2023
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – mai 2023
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – -8. mai 2023
  • matemaatika (kirjalik) – mai 2023

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID

  • eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023
  • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. mai 2023. a
  • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 26. mai, 29. –30. mai 2023. a
  • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2020
  • Võõrkeele eksami suulised osad 12.- 14.juuni 2023

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 1.veebruariks 2023