Eriolukorra INFO

Vabariigi Valitsuse eriolukorra koduleht  www.kriis.ee

NB! Kooli mängu- ja spordiväljakud on eriolukorra tõttu suletud.
Neid on keelatud kasutada ja neil viibida