HAJUTAMISE TEGEVUSKAVA

Hajutamise tegevuskava  alates 25.01.2021

Koroona viiruse  leviku tõkestamise ennetusmeede on kooli 7.-11. klasside õpilaste hajutamine.

Kriisimeeskonna otsus järgmine:

  • tunniplaan koolis ei muutu ja see jääb osalisel distantsõppel õpilastele samaks ka siis, kui osa klasse on kodus distantsõppel ja osa on koolis kontaktõppel;
  • distantsõppele jäävad 7. – 11. klasside õpilased lisatud kava alusel;
  • 12. klasside õpilased on kontaktõppel

hajutamise nädalal

1. distantsõpe toimub üldjuhul videotunni vahendusel;
2. distantsõppe ülesanded palume aineõpetajal panna eKooli hiljemalt eelmise päeva õhtuks kella 17:00;
3. 10. – 11. klasside valikained toimuvad tunniplaani järgselt koolis.(Kui selles osas on muudatusi või selle nõude täitmine on keeruline, siis loome teistsugused lahendused);
4. distantsõppel olevatele klassidele annab aineõpetaja videotunni oma tunniplaani järgses ruumis;
5. kui õpetajal on  distantsõppel olevate klassidega ainetunde nädalas rohkem kui üks, võib õpetaja anda klassile distantsõppe tunniks iseseisva ülesande;
6. kui õpilane ei osale videotunnis, siis lapsevanem teavitab tunnist puudumisest eKooli kaudu. Kui puudumiseks ei ole eKoolis põhjendust, siis jääb märge puudumine põhjuseta.