Haridus- ja Teadusministeeriumi infokiri

Infokiri: lähikontaktsete tuvastamine haridusasutustes, muudatused COVID tõendi küsimises, kiirtestimine koolides, infomaterjalid

Haridusasutustes on jätkuvalt väga oluline viiruse levikut ohjata, et kontaktõpe ja õpilaste huvitegevused saaksid turvaliselt toimuda. Seetõttu jätkub üldhariduskoolides koolipere sõeltestimine ning valitsus on ka hiljutise korraldusega lihtsustanud haridusasutustes lähikontaktsete tuvastamist, mis hoiab kokku aega ja aitab hõlpsamini lähikontaktseid määratleda. Samuti võimaldatakse edaspidi ilma COVID tõendita kooliõpilastel käia klassiga õppekäikudel muuseumis või näitusel.
 

Valitsus lihtsustas haridusasutustes lähikontaktsete tuvastamist
Alates 15. novembrist saavad koolieelsed lasteasutused, üldhariduskoolid ja kutseõppeasutused Terviseametilt senisest täpsema info positiivse PCR-testi tulemuse saanud lapse kohta (nimi, testi tegemise aeg, nakkusohtliku perioodi andmed), et oleks võimalik tuvastada temaga koolis või lasteaias kokku puutunud inimesed. Terviseamet edastab info õpilase või lasteaialapse kohta, kes on andnud positiivse PCR testi tulemuse haridusasutuse juhile või tema määratud inimesele ning ka koolitervishoiuteenuse osutajale. Neile andmetele tuginedes saab haridusasutuse juht või tema määratud inimene teavitada nakatunud lapsega kokku puutunud inimestest Terviseametit, kes määrab lähikontaktsed.
Valitsuse korraldus ja seletuskiri
 

Muutus tõendamisnõude vanus
Valitsus täpsustas vanusepiiri, millest alates kehtib alaealistele tõendamisnõue neis tegevustes osalemiseks, kus on tarvis esitada COVID tõendit. Kui seni nõuti kontrollitud tegevustes vaktsineerimise, läbipõdemise või negatiivse testitulemuse tõendamist alates 12. eluaastast, siis alates 15. novembrist on see piir 12 aastat ja 3 kuud. Kuna lapsed saavad end vaktsineerida alates 12-aastaseks saamisest ning Pfizeri vaktsiiniga kulub täieliku vaktsineerituse saavutamiseks kaheksa nädalat, võimaldab muudatus lastel vaktsineerimiskuur lõpetada enne, kui tõendamisnõue neile kehtima hakkab.
 

Õpilased saavad klassiga muuseumis ja näitusel käia tõendita
Kuni sel õppeaastal 19-aastaseks saavad õpilased saavad vaktsineeritust, läbipõdemist või negatiivset testitulemust tõendamata lisaks huviharidusele, sportimisele, treenimisele ja täienduskoolitusele osaleda tõendita ka õppekavajärgsetel klassikülastustel muuseumides ja näitustel.
Valitsuse korraldus ja seletuskiri
 

Kiirtestimine koolides
Selleks, et pidurdada koolikollete teket ning avastada nakatunud kiirelt, on kaks nädalat toimunud üldhariduskoolides õpilaste, õpetajate ja teiste koolitöötajate kiirtestimine. Täname kõiki, kes on oma panuse kiirtestimise õnnestumisse andnud! Kiirtestimine jätkub vähemalt veebruarini. Edaspidine testimisvajadus sõltub viiruse levikust. Soovitame nüüd testida kaks korda nädalas ja keskenduda neile, kes on vaktsineerimata või ei ole haigust viimase 6 kuu jooksul läbi põdenud. Kui koolijuht peab lähtudes kooli või piirkondlikust epidemioloogilisest olukorrast tulenevalt vajalikuks, siis võib testimist jätkata ka nii nagu seni – testida kõiki koolipere liikmeid kolm korda nädalas.
Hetkel toimub testimine üldhariduskoolides, aga edaspidi hakatakse kogu koolipere testimist pakkuma ka kutseõppeasutustes. Kiirtestimise kohta leiab lisainfot ministeeriumi kodulehelt.
 

Vaktsiinide tõhustusdoosid
Soovitame haridustöötajatel kasutada võimalust teha tõhustusdoos. Riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon leidis, et kui üldjuhul soovitatakse tõhustusdoosi kuue kuu möödumisel vaktsineerimisest, siis AstraZeneca ja Jansseni vaktsiinide puhul on esmase vaktsineerimiskuuri ja tõhustusdoosi vahelise intervalli lühendamine viiele kuule põhjendatud. Esmasest vaktsineerimiskuurist viie kuu möödumisel võib manustada tõhustusdoosi ka juhul, kui vaktsineerimiskuuri üks doosidest on tehtud AstraZeneca vaktsiiniga.Lisainfot leiab vaktsineeri.ee
 

Koondülevaated vaktsineerituse kohta ning koolikolded
Ülevaated koolikollete kohta ja õpilaste ning haridusvaldkonna vaktsineerituse andmed oleme koondanud ministeeriumi kodulehele eraldi alajaotusesse. Andmeid uuendatakse teisipäeviti.
Vaata täpsemalt
 

Koolipsühholoogide nõuandeliin
Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Koolipsühholoogide Ühingu koostöös on avatud tasuta koolipsühholoogide nõuandetelefon, kuhu on oodatud helistama kõik laste ja noortega töötavad inimesed, lapsevanemad ning õpilased. Tasuta nõuandeliini eestikeelne number 1226 vastab esmaspäevast reedeni kl 16–20 ning venekeelne number 1227 teisipäeviti kl 16–20.

Haridusvaldkonda puudutavate küsimuste korral palume pöörduda e-posti aadressil info@hm.ee või telefonidel 5690 0353 ja 5690 0340, lisainfot leiab: https://www.hm.ee/et/koroona

Haridus- ja Teadusministeerium