HOOLEKOGU

1.  Sirli Salonen lapsevanem
2.  Katrin Havi lapsevanem
3.  Lauri Teorein lapsevanem
4.  Marko Ruutlapsevanem
5.  Toomas Põlder lapsevanem
6.  Karmen Läätsõpilaste esindaja
7.  Tanel Sauna õpetaja  tanel.sauna[at]tehnika.edu.ee
8.  Tiiu Salumets õpetaja   tiiu.salumest[at]tehnika.edu.ee
9.  Urmas Kõpp linna esindaja

Tallinna Haridusameti 06.11.2022 käskkirja number T-7-1/22/454  lisa nr 9