Hoolekogu

1.  Karin Havi – lapsevanem
2.  Lauri Teorein – lapsevanem
3.  Toomas Põlder – lapsevanem
4.  Marko Ruut – lapsevanem
5.  Indrek Vannamik – lapsevanem
6.  Carmen Loime – õpilane
7.  Tanel Sauna – õpetaja  tanel.sauna@ttg.edu.ee
8.  Tiiu salumets – õpetaja   tiiu.salumest@ttg.edu.ee
9.  Urmas Kõpp– linna esindaja

Hoolekogu koosseis kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 14.11.2019 nr 1.-2/476