Hoolekogu 2019/2020

  1. Karin Havi – lapsevanem
  2. Lauri Teorein – lapsevanem
  3. Toomas Põlder – lapsevanem
  4. Marko Ruut – lapsevanem
  5. Indrek Vannamik – lapsevanem
  6. Carmen Loime – õpilane
  7. Tanel Sauna – õpetaja  tanel.sauna@ttg.edu.ee
  8. Tiiu salumets – õpetaja   tiiu.salumest@ttg.edu.ee
  9. Urmas Kõpp– linna esindaja

Hoolekogu koosseis kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 14.11.2019 nr 1.-2/476