HOOLEKOGU

1.  Sirli Salonen – lapsevanem
2.  Katrin Havi – lapsevanem
3.  Lauri Teorein – lapsevanem
4.  Marko Ruut – lapsevanem
5.  Toomas Põlder – lapsevanem
6.  Karmen Lääts – õpilaste esindaja
7.  Tanel Sauna – õpetaja  tanel.sauna@tehnika.edu.ee
8.  Tiiu Salumets – õpetaja   tiiu.salumest@tehnika.edu.ee
9.  Urmas Kõpp – linna esindaja

Tallinna Haridusameti 06.11.2022 käskkirja number T-7-1/22/454  lisa nr 9