HOOLEKOGU

1.  Karin Havi – lapsevanem
2.  Lauri Teorein – lapsevanem
3.  Toomas Põlder – lapsevanem
4.  Marko Ruut – lapsevanem
5.  Indrek Vannamik – lapsevanem
6.  Antonyo Villakov – õpilaste esindaja
7.  Tanel Sauna – õpetaja  tanel.sauna@tehnika.edu.ee
8.  Tiiu Salumets – õpetaja   tiiu.salumest@tehnika.edu.ee
9.  Urmas Kõpp – linna esindaja

Tallinna Haridusameti 10.11.2021 käskkirja number T-7-1/21/500  lisa nr 9