JAANUAR

12.01 – k 11.00 füüsikavõistlus “Kajakas”
13.01 – Matemaatikaolümpiaadi koolivoor
13.01 – 1.-3. klassid ehitavad lumelinna 3. ja 4. tunni ajal


18.01 – k 12.10 10. klasside õpilastele vaimse tervise loeng – aulas
18.01 – k 9.00 abiturientidele Mööblitootjate Liidu tegevjuhi loeng – aulas
19.01 – k 12.10 11. klasside õpilastele vaimse tervise loeng – aulas
19.01 – 9.b klass Karjäärikeskuses (tunde ei toimu)- Kabrits
19.01 – k.9.00 ajaloo olümpiaad 6.klass, k.11.00-7.klass ja k.15.00-9.klass. Nimekiri õp. toas
20.01 – 9.a klass Karjäärikeskuses – Märtens
20.01 – 12. klass karjääritund kell 8.00-8.45 aulas
20.01 – k.11.00 ajaloo olümpiaad 11.kl, k.13.00 -12. klass


25.01 – Geograafiaolümpiaad 7. kl k.9.00, 8. kl k.10.30, 9. kl k.12.15, 10.-12. kl k.13.45