JUUNI

02.06 – põhikooli eesti keele eksam


07.06 – põhikooli matemaatika lõpueksam


12.06 – põhikooli valikeksam
13.06 – üleminekuklasside viimane koolipäev
15.06 – k 11.30 prooviaktus
16.06 – k 15.00 põhikooli lõpuaktus


21.06 – k 15.00 gümnaasiumi lõpuaktus