Käitumine raamatukogus

  1. Raamatukogust laenutatud õpikuid ja raamatuid tuleb hoida. Need tuleb õppeaasta lõpul tagastada raamatukogusse.
  2. Õpilane on kohustatud katma õpikud ümbrispaberi või kilega.
  3. Rikutud/kaotatud õpiku/raamatu näol tekitatud kahju raamatukogule tuleb hüvitada.
  4. Raamatukogul on oma reeglistik, millest tuleb juhinduda. Eeskirjad asuvad raamatukogus ja kooli kodulehel.