Käitumine sööklas ka puhvetis

  1. Koolisöökla ja puhvet on eraldi ruumides. Sööklasse sisenedes valideerib gümnaasiumiõpilane õpilaspileti.
  2. Söömisel järgitakse söömiskultuuri reegleid.
  3. Igal söögivahetunnil on sööklas korrapidaja-õpetaja. Õpilased alluvad temale. Algklasside õpetaja sööb oma klassi juures ja jälgib söömiskultuuri.
  4. Õpilane sööb koolitoitu ainult temale ette nähtud vahetunnil.
  5. Kasutatud toidunõud viiakse selleks ettenähtud kohta.
  6. Puhvetist ostetud söök/jook süüakse/juuakse üldjuhul puhvetis selleks ettenähtud kohas.
  7. Kooli söökla pakub tasuta hommikuputru enne 1. tundi ja pärast 1. tundi.
  8. Viimase vahetunni sööjad tõstavad üles oma tooli.