Kooli tulek

Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel.
Käesolev kodukorra redaktsioon on kehtestatud direktori 02.01.2017 käskkirjaga nr 2/1-2 ja jõustub 05.01.2017.

  1. Kooli tullakse 5 – 15 minutit enne õpilase esimese tunni algust, hoolimata sellest, mitmenda tunniga õppetöö algab. Maja avatakse koolipäeval hiljemalt kell 7.00. Õpilane siseneb kooli valideerides digitaalse õpilaspileti.
  2. Üleriided ja tänavajalatsid pannakse riietehoidu. Vahetusjalatsite jaoks kasutab õpilane vajadusel  riputatavat kotti.
  3. Kooliruumides on kohustuslik kanda vahetusjalatseid.