Koolist lahkumine

  1. 1.-6.klassi õpilased saadab viimase tunni õpetaja riietehoidu.
  2. Garderoob avatakse õpilastele enne kehalise kasvatuse tundi kehalise kasvatuse õpetaja korraldusel.
  3. Õppepäeva (tunnid ja vahetunnid) jooksul võib õpilane lahkuda koolist klassijuhataja, med.õe või direktsiooni liikme kirjalikul loal.
  4. Pärast tundide lõppu lahkuvad koolist kohe kõik õpilased, kellel ei ole sel päeval täiendavat õppetööd või muud üritust. Garderoobi uksed lukustatakse kell 16.00. Kooli välisuksed lukustatakse tööpäeviti kell 21.30.