Koolitervishoid

Tervishoiuteenust osutab koolis SA Tallinna Koolitervishoid  www.kth.ee.
Tallinna Tehnikagümnaasium kuulub tervist edendavate koolide võrgustikku.

Sotsiaalministri 13.08.2010.a. määrusega nr.54 on sätestatud:
a) 1., 3., 7. ja 11. klassi õpilaste ennetav tervisekontroll, mille teostab kooliõde
b) Lapsevanemate teavitamine vajadusest läbida perearsti ennetav tervisekontroll 2., 5. ja 9. klassis ning hambaarsti ennetav kontroll 1., 3., 5., 7. ja 9. klassis

Kira Ponomareva
kooliõde

ttg@kth.ee
Tel: +372 56 256 623

Vastuvõtu ajad:
E  R  08:00 – 16:00