Küsi abi

Klassijuhatajalt

 

1. Direktor Anneli Erriti virtuaalvastuvõtud, lepi kokku aeg telefonil 5819 0057 (8-14) või e-kirjaga: direktor@ttg.edu.ee .

2. Koolipsühholoog Margot Delski  (1. – 9. klassi õpilastele ja nende lapsevanematele)
laste ja lastevanemate telefonivastuvõtud E – P, kell 10 – 18 telefonil 5191 0604

3. Koolipsühholoog Raivo Ilmsalu  (10. – 12. klassi õpilastele ja nende lapsevanematele)
laste ja lastevanemate virtuaalvastuvõtud,
lepi kokku aeg telefonil 5551 3716 (E – R 10 – 17) või e-kirjaga: raivo.ilmsalu@ttg.edu.ee 

4. HEV Koordinaatori Tarvi Ree  (Haridusliku Erivajadusega laste ja pere) virtuaalvastuvõtud,
lepi kokku aeg telefonil 5827 8435 (E – R kell 8 – 14) või e-kirjaga: tarvi.ree@ttg.edu.ee

5. Kooliõe Kira Ponomareva telefonivastuvõtud T ja N kell 9 – 13 telefonil 56256623

6. Õpiabi õpetaja, eripedagoog Margit Pärn virtuaalvastuvõtud,
lepi kokku aeg e-kirja teel margit.parn@ttg.edu.ee või telefonil 50 388 40 (E-R kell 10 – 17)

7. Õpiabi õpetaja, eripedagoog Katrin Tenner nõustamine e-kirja teel: katrin.tenner@ttg.edu.ee,


Võimalused täiendava toe saamiseks

1. linna või valla lastekaitsetöötaja – täpsema info ja kontaktid leiab omavalitsuse kodulehelt
2. üleriigiline kriisiabitelefon 1247 (24h) – pakub nii kriisiinfot kui ka psühholoogilist esmaabi
3. lasteabitelefon 116111 (24h): võimalus teatada abivajavast lapsest või küsida nõuannet kõigil lastega seotud teemadel.
Pakutakse telefoni ja interneti teel sotsiaalset ja kriisinõustamist. Üle-eestiline, tasuta ja anonüümne, vastatakse nii eesti, vene kui inglise keeles. Pöörduda võivad nii lapsed ise kui ka täiskasvanud.

 
Kontaktid: 

telefon 116111
1. veebivestlus kodulehelt www.lasteabi.ee
2. e-post info@lasteabi.ee
3. lasteabi äpp (otsisõna „lasteabi“)
4. ohvriabi kriisitelefon 116 006 (24h): pakutakse kriisi- ja psühholoogilist nõustamist ning selgitusi ohvri õigustest ja abistavatest süsteemidest. Üle-eestiline, tasuta, vastatakse nii eesti, vene kui inglise keeles.

 
Kontaktid:

telefon 116006
1. Veebivestlus lehelt www.palunabi.ee
2. e-kiri kriisiabi@sotsiaalkindlustusamet.ee
3. Facebookis „Palun Abi“ leht
4. Rajaleidja e-nõustajad: https://rajaleidja.innove.ee/ , suhelda saab tööpäeviti kella 9–17
5. Peaasi e-nõustajad: https://peaasi.ee/kysi-noustajalt/, toimetulekut kriisiga toetab https://peaasi.ee/ koduleht heade nõuannete ja nippidega
6. Tark Vanem lapsevanemate e-nõustamine: https://tarkvanem.ee/kusi-nou/, samuti leiab veebilehelt kasulikku infot ja soovitusi enda ja oma pere hoidmiseks keerulisel ajal