MAI

02.05 – k 11.00 10. kl sisseastumistestid arvutiklassides
03.05 – Inglise keele riigieksami suuline osa 32. KK-Inozemtseva, Märtens
04.05 – k 9.00-11.45 10.c klassi füüsika loeng – Ülekooliline koristuspäev
05.05 – Ülekooliline koristuspäev
05.05 – inglise keele riigieksam (suuline)


09.05 – Euroopa päev


17.05 – k 10.00 matemaatika riigieksam
17.05 – üleminekuklasside kooli poolt määratud tasemetööd
18.05 – kell 18.00 kevadkontsert


26.05 – eesti keel teise keelena põhikooli eksam (kirjalik + suuline)


29.05 – 29.05.-02.06.23 uurimistööde kaitsmine
29.05 – Kell 8.30. 3.B -Valma seikluspark- E.Kivi