MAI

02.05 – k 11.00 10. kl sisseastumistestid arvutiklassides
04.05 – Ülekooliline koristuspäev
05.05 – Ülekooliline koristuspäev
05.05 – inglise keele riigieksam (suuline)
09.05 – Euroopa päev


17.05 – k 10.00 matemaatika riigieksam


26.05 – eesti keel teise keelena põhikooli eksam (kirjalik + suuline)


29.05 – 29.05.-02.06.23 uurimistööde kaitsmine