Märk ja aumärk

TTG märk – loodud 2002 aastal. Märk antakse kevadel lõpukella aktusel üle tulevastele abiturientidele vastava vande ettelugemisel. Märk on kujult ümmargune, taust märgil on tume ja kooli logo sellel hele. Märki kannavad kooli abituriendid.

TTG aumärk – loodud 2002 aastal. Idee aumärgi loomiseks tuli vajadusest ära märkida nende inimeste tööd, kes on selles koolis töötanud 10 ja enam aastaid. Märk on kuldne, keskel asuval ringil on TTG logo ja märgi juurde kuulub ka karp.