MÄRTS

17.03 – k 10.00-13.00 karjääripäev 9.-12. kl õpilastele aulas


28.03 – k 12.00 7.b teatris (1.-4. tund koolis) – Ehandi