Aprillikuu toiduraha

Aprillikuus toitlustatakse pikapäevarühma õpilasi 16. päeval.
Seega, tasuda tuleb 16 x 1,34 = 21,44 eurot.

Makse saaja: KOOLITOITLUSTUSE OÜ
a/a EE672200221023029070
Viitenumber: 10074
Maksekorraldusel märkida: millise kuu eest tasutakse, lapse nimi, klass.

Toiduraha peab olema makstud eelneva kuu 25. kuupäevaks.