Loodus- ja keskkonnahoiu teema-aasta koolitused Tallinna Õpetajate Majas

Käimas on Loodus- ja keskkonnahoiu teema-aasta. Tallinna Õpetajate Maja ja Tallinna Haridusamet on loonud lähtuvalt õpetajaskonnalt saadud sisendist teema-aasta temaatilised koolitused. Kaasatud on koostöörpartneritena valdkonna tippspetsialiste ja programmide eestvedajaid:

8.11.2022 kell 9.30-17.00 toimub koolitus Ränne ja mobiilsus 21. sajandil. Koolitus on suunatud põhikooli III astme ja gümnaasiumi loodusainete õpetajatele.
Koolituse tulemusena suureneb haridustöötajate teadlikkus sellest, kuidas väljendub ränne ja mobiilsus nii Eestis kui maailmas laiemalt. Koolituse läbinud osalejad tunnevad ennast kindlamalt rändetemaatika käsitlemisel klassiruumis.
Rohkem infot ja registreerumine – https://opetajatemaja.ee/opetajakoolitused/ranne-ja-mobiilsus-21-sajandil/


15.11.2022 kell 10.00-18.00 toimub koolitus Valgus kui loodusvara – loomulikud rütmid ja tehisvalguse mõju elustikule (Koolituse hilisem toimumisaeg tuleneb koolituse teemast – tehisvalguse mõjude praktiliseks kogemiseks tuleb ka erinevates valgustingimustes töötada). Koolituse sihtrühm on põhikooli 3. astme loodusainete õpetajad.
Koolituse eesmärk on anda õpetajale oskused, et käsitleda valguse teemat kolmest aspektist lähtuvalt: valguse olemus, tehisvalgus ja inimene, tehisvalgus ja looduslikud kooslused.
Rohkem infot ja registreerumine – https://opetajatemaja.ee/opetajakoolitused/valgus-kui-loodusvara/


15.11.2022 algab koolitus koostöös Kopli Ametikooliga Konteineraianduse põhitõed ja rakendamine õuesõppes. Koolitusele on oodatud kõik haridustöötajad.
Koolitusel osalejad saavad ülevaate konteineraianduse põhialustest ning õuesõppes rakendamise võimalustest. Kursusel käsitletakse, kuidas konteineraias taimede kasvatamise iseärasused lõimida kooli või lasteaia tundides käsitletavate teemadega.
Rohkem infot ja registreerumine – https://opetajatemaja.ee/opetajakoolitused/konteineraianduse-pohitoed-ja-rakendamine-ouesoppes/


24.11.2022 algab koolitus koostöös Kopli Ametikooliga Aed kui õpiobjekt looduse ja keskkonna tundmaõppimisel. Koolitusele on oodatud kõik haridustöötajad.
Koolitusel osalejad saavad ülevaate aianduse põhialustest ning õuesõppes rakendamise võimalustest. Kursusel käsitletakse, kuidas erinevaid aiandusega seotud teemasid on võimalik lõimida kooli või lasteaia tundides erinevate loodusega seotud teemadel.
Rohkem infot ja registreerumine – https://opetajatemaja.ee/opetajakoolitused/aed-kui-opiobjekt-looduse-ja-keskkonna-tundmaoppimisel/


6.12.2022 kell 10.00-17.00 toimub koolitus Meie toidu käejälg. Koolituse sihtgrupp on lasteaiaõpetajad ja põhikooli I aste
Koolituse tulemusel suureneb haridustöötajate teadlikkus peamistest toiduturvalisusega seotud väljakutsetest globaalsel ja kohalikul tasandil. Koolituse läbinud osalejad oskavad toidu temaatikat käsitleda süsteemselt ja eakohasel viisil.
Rohkem infot ja registreerumine – https://opetajatemaja.ee/opetajakoolitused/meie-toidu-kaejalg/


8.12.2022 kell 9:00-17:00 toimub koolitus Mulla funktsionaalsus põllumajandusliku innovatsiooni toetajana. Koolitus on suunatud põhikooli 3. astme ja gümnaasiumi õpetajatele.
Koolitusel saavad osalejad põhjaliku ülevaate mullast: muld kui erinevate põllumajanduskultuuride kasvatamise alus, muldade funktsionaalsuse tagamine erinevate innovaatiliste lahendustega ning uute võimaluste loomine vähemlevinud põllukultuuride kasvatamise läbi, mahe- ja tavapõllumajanduse põhimõtted.
Rohkem infot ja registreerumine – https://opetajatemaja.ee/opetajakoolitused/mulla-funktsionaalsus/


Samuti toimub mitmeid tegevusi ainevõrgustikele – olge infoga kursis!
Jälgige ka meie avatud koolituste kalendrit, sest haridustöötajatele kehtib ka meie tasulistele koolitustele -30% soodustus.
Jätkuvalt ootame teid mängima meie meeskonnamänge ja meeleldi mõtleme kaasa ja leiame lahenduse igale meeskonna arenguvajadusele – võtke julgelt ühendust Tallinna Õpetajate Maja koolitusjuhtidega (inese@opetajatemaja.ee ja sander@opetajatemaja.ee).

Loodus- ja keskkonnahoiu teema-aasta koolitused Tallinna Õpetajate Majas

Loodus- ja keskkonnahoiu teema-aasta koolitused Tallinna Õpetajate Majas

Käimas on Loodus- ja keskkonnahoiu teema-aasta. Tallinna Õpetajate Maja ja Tallinna Haridusamet on loonud lähtuvalt õpetajaskonnalt saadud sisendist teema-aasta temaatilised koolitused. Kaasatud on koostöörpartneritena valdkonna tippspetsialiste ja programmide eestvedajaid:

8.11.2022 kell 9.30-17.00 toimub koolitus Ränne ja mobiilsus 21. sajandil. Koolitus on suunatud põhikooli III astme ja gümnaasiumi loodusainete õpetajatele.
Koolituse tulemusena suureneb haridustöötajate teadlikkus sellest, kuidas väljendub ränne ja mobiilsus nii Eestis kui maailmas laiemalt. Koolituse läbinud osalejad tunnevad ennast kindlamalt rändetemaatika käsitlemisel klassiruumis.
Rohkem infot ja registreeruminehttps://opetajatemaja.ee/opetajakoolitused/ranne-ja-mobiilsus-21-sajandil/


15.11.2022 kell 10.00-18.00 toimub koolitus Valgus kui loodusvara – loomulikud rütmid ja tehisvalguse mõju elustikule (Koolituse hilisem toimumisaeg tuleneb koolituse teemast – tehisvalguse mõjude praktiliseks kogemiseks tuleb ka erinevates valgustingimustes töötada). Koolituse sihtrühm on põhikooli 3. astme loodusainete õpetajad.
Koolituse eesmärk on anda õpetajale oskused, et käsitleda valguse teemat kolmest aspektist lähtuvalt: valguse olemus, tehisvalgus ja inimene, tehisvalgus ja looduslikud kooslused.
Rohkem infot ja registreeruminehttps://opetajatemaja.ee/opetajakoolitused/valgus-kui-loodusvara/


15.11.2022 algab koolitus koostöös Kopli Ametikooliga Konteineraianduse põhitõed ja rakendamine õuesõppes. Koolitusele on oodatud kõik haridustöötajad.
Koolitusel osalejad saavad ülevaate konteineraianduse põhialustest ning õuesõppes rakendamise võimalustest. Kursusel käsitletakse, kuidas konteineraias taimede kasvatamise iseärasused lõimida kooli või lasteaia tundides käsitletavate teemadega.
Rohkem infot ja registreeruminehttps://opetajatemaja.ee/opetajakoolitused/konteineraianduse-pohitoed-ja-rakendamine-ouesoppes/


24.11.2022 algab koolitus koostöös Kopli Ametikooliga Aed kui õpiobjekt looduse ja keskkonna tundmaõppimisel. Koolitusele on oodatud kõik haridustöötajad.
Koolitusel osalejad saavad ülevaate aianduse põhialustest ning õuesõppes rakendamise võimalustest. Kursusel käsitletakse, kuidas erinevaid aiandusega seotud teemasid on võimalik lõimida kooli või lasteaia tundides erinevate loodusega seotud teemadel.
Rohkem infot ja registreeruminehttps://opetajatemaja.ee/opetajakoolitused/aed-kui-opiobjekt-looduse-ja-keskkonna-tundmaoppimisel/


6.12.2022 kell 10.00-17.00 toimub koolitus Meie toidu käejälg. Koolituse sihtgrupp on lasteaiaõpetajad ja põhikooli I aste
Koolituse tulemusel suureneb haridustöötajate teadlikkus peamistest toiduturvalisusega seotud väljakutsetest globaalsel ja kohalikul tasandil. Koolituse läbinud osalejad oskavad toidu temaatikat käsitleda süsteemselt ja eakohasel viisil.
Rohkem infot ja registreeruminehttps://opetajatemaja.ee/opetajakoolitused/meie-toidu-kaejalg/


8.12.2022 kell 9:00-17:00 toimub koolitus Mulla funktsionaalsus põllumajandusliku innovatsiooni toetajana. Koolitus on suunatud põhikooli 3. astme ja gümnaasiumi õpetajatele.
Koolitusel saavad osalejad põhjaliku ülevaate mullast: muld kui erinevate põllumajanduskultuuride kasvatamise alus, muldade funktsionaalsuse tagamine erinevate innovaatiliste lahendustega ning uute võimaluste loomine vähemlevinud põllukultuuride kasvatamise läbi, mahe- ja tavapõllumajanduse põhimõtted.
Rohkem infot ja registreeruminehttps://opetajatemaja.ee/opetajakoolitused/mulla-funktsionaalsus/


Samuti toimub mitmeid tegevusi ainevõrgustikele – olge infoga kursis!
Jälgige ka meie avatud koolituste kalendrit, sest haridustöötajatele kehtib ka meie tasulistele koolitustele -30% soodustus.
Jätkuvalt ootame teid mängima meie meeskonnamänge ja meeleldi mõtleme kaasa ja leiame lahenduse igale meeskonna arenguvajadusele – võtke julgelt ühendust Tallinna Õpetajate Maja koolitusjuhtidega (inese@opetajatemaja.ee ja sander@opetajatemaja.ee).