Tasuta teema-aasta koolitused KOOLIVAHEAJAL Tallinna Õpetajate Majas

Käimas on Loodus- ja keskkonnahoiu teema-aasta. Tallinna Õpetajate Maja toetab Haridusameti teema-aasta toimetamisi ja pakub temaatilisi koolitusi. Palun jagage infot õpetajatega koolivaheajal toimuvate koolituste kohta!
28.02.2023 kell 9.30-17.00 toimub koolitus Energiavood meis ja meie ümber – toidust elektrini. Koolitus on suunatud kõigile põhikooli II ja III astme õpetajatele.

Koolitusel luuakse tervikpilt aine- ning energiaringlusest, milles me ise oma tegevuse kaudu oleme pidevalt osalised. Tutvutakse energiavormide ning energia muundumisega praktiliste protsesside näitel, hinnatakse toidu tootmisele kulutatud energia hulka, mis võimaldab analüüsida oma tegevuse säästlikkust, arvutatakse keemiliste sidemete energia hulkasid, analüüsitakse igapäeva nähtuste taga energia liikumisi ning muundumisi.

Rohkem infot ja registreerumine – https://opetajatemaja.ee/opetajakoolitused/energiavood-meis-ja-meie-umber-toidust-elektrini/

02.03.2023 kell 10.00-18.00 toimub koolitus Valgus kui loodusvara – loomulikud rütmid ja tehisvalguse mõju elustikule. Koolitus on suunatud peamiselt põhikooli III astme loodusainete õpetajatele.

Koolituse eesmärk on anda õpetajale oskused, et käsitleda valguse teemat kolmest aspektist lähtuvalt: valguse olemus, tehisvalgus ja inimene, tehisvalgus ja looduslikud kooslused.

Rohkem infot ja registreerumine – https://opetajatemaja.ee/opetajakoolitused/valgus-kui-loodusvara/

Lisaks koolivaheajal toimuvatele koolitustele on veel vabu kohti ja võimalus registreerida 22.03.2023 toimuvale koolitusele Kestlikud linnad ja kogukonnad. Koolitus on suunatud peamiselt põhikooli III kooliastme ja gümnaasiumi õpetajatele.

Koolituse tulemusel suureneb haridustöötajate teadlikkus peamistest linnade jätkusuutlikkusega seotud väljakutsetest globaalsel ja kohalikul tasandil. Koolituse läbinud osalejad oskavad kestliku linnaplaneerimise temaatikat õpilastega käsitleda süsteemselt ja eakohasel viisil ning toetada noori linnastumisega kaasnevate võimaluste ning väljakutsete mõistmisel.

Rohkem infot ja registreerumine – https://opetajatemaja.ee/opetajakoolitused/kestlikud-linnad-ja-kogukonnad/

Lisaküsimustele vastan meeleldi!

Jälgige ka meie avatud koolituste kalendrit, sest haridustöötajatele kehtib ka meie tasulistele koolitustele -30% soodustus.

Jätkuvalt ootame teid mängima meie meeskonnamänge ja meeleldi mõtleme kaasa ja leiame lahenduse igale meeskonna arenguvajadusele – võtke julgelt ühendust Tallinna Õpetajate Maja koolitusjuhtidega (inese@opetajatemaja.ee ja hannes@opetajatemaja.ee).