TÜ kutsub kliimamuutuste teemalisele koolitusele

Koolitusvõimalus nii koolidele kui lasteaedadele uueks aastaks, registreerumistähtajad 21.dets ja 20.dets.

TÜ kutsub kliimamuutuste teemalisele koolitusele. Koolitustele on oodatud kõikide valdkondade ja haridusastmete (k.a. lasteaed) haridustöötajaid, eri ainete õpetajad ja samast asutusest ka mitu õpetajat. Osalejad saavad läbitud koolituste kohta tunnistuse ja tugeva teaduspõhise teadmiste pagasi, mida tulevikus lastele, õpilastele edasi anda.

Koolitamine toimub kahes etapis:
1) „Kliimamuutuste ABC”, kus keskendutakse kliima ja kliimamuutuste käsitlemisele, tuginedes parimale tänasele teaduslikule teadmisele.
Maht ja aeg: kokku 26 h järgnevalt:
– Eelnev iseseisev e-õpe (10 h) Moodle’s alates 13.02.2023
– Auditoorne õpe (8 h) neljas Eesti linnas vahemikus 1.-8.03.2023: Tartus (01.03.23), Tallinnas (06.03.23), Pärnus (03.03.23) või Narvas (08.03.23)
– Reflektsioon (kuidas infot oma tundides kasutada) (8 h)
Koolitusele registreerida saab kuni 21.dets ning lisainfot leiab: https://sisu.ut.ee/https://sisu.ut.ee/kliimateadlik/koolitused-ja-õppematerjalid/
NB! Registreeruda soovitame esimesel võimalusel, kuna kohtade arv on piiratud ja kohad võivad täis saada ka enne 21.dets!

2) TÜ koostab eri haridusastmetes kasutamiseks õppematerjale ning koolitusmaterjalide tutvustamiseks toimub järgmine koolitus hilissügisel-talvel (01.11.2023–29.02.2024): koolieelne ja I kooliaste, II ja III kooliaste, gümnaasium, huvikoolid ja keskkonnahariduskeskused. E-õpe (6 h) + auditoorne õpe (8 h) Tartus, Tallinnas, Pärnus või Narvas + reflektsioon (12 h).
Samuti on haridusasutustel võimalik olla n-ö katsekool/lasteaed ning osaleda enne koolitusi õppematerjalide ja -vahendite väljatöötamisel.
Koolitused ja õppematerjalid valmivad tänu projektile „Kliimateadlikkus koolist ühiskonda: laste, noorte ja õpetajate võimestamine kliimamuutuste mõjude vähendamiseks“, mille juhtpartner on Tartu Ülikool ning partnerid Eesti Maaülikool, Tallinna Ülikool ja Bergeni Ülikool Norras. Lisateavet projekti kohta leiab kodulehelt https://kliimateadlik.ut.ee

MTÜ Mondo maailmahariduse kursus “Maailmaharidus muutuvas ühiskonnas” ootab osalema erinevate ainete õpetajaid, noorsootöötajaid ja kõiki teisi haridustöötajaid. Sel aastal on maailmahariduse kursusel fookuses rahuharidus, mitmekultuurilise õpikeskkonna toetamine ning tundlike teemade käsitlemine klassiruumis. Uudse meetodina õpitakse looma maailmaharidusliku sisuga rollimänge.
Sihtgrupp: eelkõige põhikooli- ja gümnaasiumiastme haridustöötajad, aga oodatud on ka nooremate lastega töötavad õpetajad
Maht: kursus koosneb 5 moodulist (6 õppepäevast), maht 60 akadeemilist tundi.
Toimumisajad: 27.jaan (Tallinn), 15.veebr (Tallinn), 2.-3.märts (talvekoolina väljaspool Tallinna), 16.märts (Tallinn) ja 4.aprill 2023 (Tallinn).
Ka Mondo ootab ühest õppeasutusest rohkem on ühte osalejat – nii saab ühiselt oma õppeasutuses maailmaharidusprojekti teha.
Registreerimine on avatud kuni 20. detsember 2022 või kohtade täitumiseni. Koolituse osalustasu on 50 eurot.
Lisainfo ja registreerumine: https://maailmakool.ee/maailmahariduse-kursus-2023/