Õpilaspilet

Alates 2013/2014 õ.-a. kehtib Tallinna Tehnikagümnaasiumis uus õpilaspilet (mitmefunktsiooniline  plastikkaart). See on valminud koostöös  firmaga Valnes ja kinnitatud kooli hoolekogus 29.05.2013

Lisaks õpilaspiletile on kaardil järgmised funktsioonid:

 1. Koolihoonesse sisse-ja väljapääs ( maja on turvaliselt suletud kogu koolipäeva)
 2. Ühtne Tallinna transpordikaart
 3. Kaart kehtib kooli sööklas
 4. Paljundusmasinate kasutamine
 5. Kooli raamatukogu
 6. Õpilased, kes käivad koolis erinevates õppetöövälistes ringides ja treeningutel

Õpilaspileti kehtivus on 3 aastat, seejärel saab õpilane uue õpilaspileti.

Õpilaspileti taotlemine

 1. Õpilane taotleb esmase õpilaspileti kooli astudes (tellib kool)
 2. Õpilane või tema vanem saadab kooli üldmeilile (ttg@ttg.edu.ee) õpilase digifoto ja isikukoodi
 3. Esitatud andmete alusel vormistatakse õpilasele õpilaspilet

Õpilaspileti korduv taotlemine

Korduv taotlemine võib tekkida, kas õpilaspileti kadumisel, varguse  või mõnel muul puhul (tellib lapsevanem)

Selleks:

 1. Lapsevanem tellib õpilaspileti duplikaadi E-kooli kaudu läbi Valnese Iseteeninduse
 2. Lapsevanem siseneb E-kooli, avab seaded (päises oleva hammasratta-kujulise ikooniga), siseneb Valnese Iseteenindusse, sisestab õpilase andmed ja tellib duplikaadi (uus õpilaspilet), duplikaadi eest tasub lapsevanem läbi pangalingi
 3. Õpilane saab korduva õpilaspileti kätte koolist 3-4 tööpäeva jooksul

Õpilaspiletiga seonduvad muud probleemid:

 1. Kui õpilane lõpetab põhikooli ja jätkab õpinguid samas koolis ei muutu õpilaspileti kehtivuse ajal midagi
 2. Kui õpilane lõpetab põhikooli ja ei jätka õpinguid samas koolis, siis sulgub õpilaspilet õppeaasta lõpus s.o. 31. augustil
 3. Kui õpilane lõpetab gümnaasiumi, sulgub õpilaspilet 31.augustil
 4. Kui õpilane vahetab kooli õppeaasta keskel, siis sulgub õpilaspilet õpilase väljaarvamisest TTG õpilaste nimekirjast.