Õpilaspileti taotlemine

Õpilaspileti tellimise kord
Alates 20.12.2019 on Tallinna Tehnikagümnaasiumis kasutusel eÕpilaspilet ja mÕpilaspilet.
Õpilaspilet on dokument mis tõendab, et õpilane õpib Tallinna Tehnikagümnaasiumis
(edaspidi TTG).
eÕpilaspilet on kasutusel koolimajja sisenemiseks, söögikorra registreerimiseks,
raamatukogus laenutamiseks, ühistranspordis sõidu valideerimiseks ja soovikorral ka
PrintInCity teenuse kasutamiseks. eÕpilaspilet kehtib 3 aastat, kuid mitte kauem kui
kooliastme lõpuni.
mÕpilaspilet on mobiilirakendus, mis sisaldab sama informatsiooni mida eÕpilaspilet.
mÕpilaspiletil on hetkel järgmised funktsioonid – koolimajja sisenemine ja söögikorra
registreerimine.

 

Esmane eÕpilaspilet
Esmane eÕpilaspilet väljastatakse kooli poolt pärast TTG õpilaste nimekirja kandmist.
Selleks peab lapsevanem või õpilane saatma e-kirja aadressile ttg@ttg.edu.ee alljärgnevate
andmetega: õpilase ees- ja perekonnanimi, isikukood

Lisaks tuleb lisada õpilase pilt kirja manusesse jpg-failina. Foto peab olema:
1. värviline
2. heledavärvilise taustaga
3. otsevaates
4. selge detailsusega
5. ilma peakatteta
6. mitte vanem kui kuus kuud
7. minimaalse resolutsiooniga 1300×1600 pikslit
8. minimaalse suurusega 1 MB kuni maksimaalse suurusega 5 MB

NB! Faili nimi peab olema kujul: õpilase nimi – isikukood.jpg
Esmase eÕpilaspileti väljastab kool õpilasele tasuta.

 

Duplikaadi väljastamine
Lapsevanem või tema puudumisel lapse eestkostja on kohustatud iga kooliastme alguses
tellima õpilasele uue eÕpilaspileti. Samuti tuleb eÕpilaspileti tellida selle kadumisel,
rikkumisel või purunemisel.
Duplikaati saab tellida SIIT.
Korduv eÕpilaspilet on tasuline hinnaga 4.50€

Duplikaadi jõudmisel kooli teavitab kooli sekretär klassijuhatajat.
Õpilaspilet kuulub Tallinna Tehnikagümnaasiumile, kus see väljastatakse konkreetsele
isikule, kelle andmed on trükitud kaardile. Kaardi edastamine kolmandatele isikutele on
keelatud. Kaardi leidmise korral tuleb see tagastada Tallinna Tehnikagümnaasiumi
kantseleisse.

Õpilase väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast on õpilane või lapsevanem kohustatud
tagastama õpilaspileti koolile.
9. ja 12. klassi lõpetanute õpilaspiletid kehtivad lõpetamise aasta 31. augustini ning neid
koolile tagastama ei pea.

 

mÕpilaspilet
mÕpilaspileti kasutamise soovist tuleb õpilasel koolile teatada oma isiklik telefoninumber.
mÕpilaspileti kasutamiseks tuleb android telefonile alla laadida järgmine tarkvara:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ee.idnet.mpilet.app
iOS telefonile:
https://apps.apple.com/ee/app/m-%C3%B5pilaspilet/id972717031?mt=8