Õpilaspileti taotlemine

Õpilaspileti taotlemine

  1. Õpilane taotleb esmase õpilaspileti kooli astudes (tellib kool)
  2. Õpilane või tema vanem saadab kooli üldmeilile (ttg@ttg.edu.ee) õpilase digifoto ja isikukoodi
  3. Esitatud andmete alusel vormistatakse õpilasele õpilaspilet

Õpilaspileti korduv taotlemine

Korduv taotlemine võib tekkida, kas õpilaspileti kadumisel, varguse  või mõnel muul puhul (tellib lapsevanem)

Selleks:

  1. Lapsevanem tellib õpilaspileti duplikaadi eKooli kaudu läbi Valnese Iseteeninduse
  2. Lapsevanem siseneb eKooli, avab seaded (päises oleva hammasratta-kujulise ikooniga), siseneb Valnese Iseteenindusse, sisestab õpilase andmed ja tellib duplikaadi (uus õpilaspilet), duplikaadi eest tasub lapsevanem läbi pangalingi
  3. Õpilane saab korduva õpilaspileti kätte koolist 3-4 tööpäeva jooksul