aeg arutusel olevad teemad osalejad
1.september Kooli õppekava muudatustest ÕN täiskoosseis
2016/17 õ.a. töö analüüs
Õppekava kinnitamine valikainete  osas
Kooli üldtööplaani läbiarutamine ja heakskiitmine
2017/18 õ.a. uued suunad hariduses
16.oktoober Õppetööga seonduvad küsimused I kooliastmes ÕN I kooliastme õpetajad
25.november Õppetööga seonduvad küsimused II ja III kooliastmes ÕN  II ja III kooliastme aineõpetajad
18.dets Gümnaasiumilõpetaja uurimistööde kaitsmisest ÕN täiskoosseis
Kooli tasemetööde aine, vormi ja aja kinnitamine
Õppetööga seonduvad küsimused I kooliastmes
3.märts Õppetööga seonduvad küsimused II ja III kooliastmes ÕN  II ja III kooliastme aineõpetajad
12.märts Õppetööga seonduvad küsimused I kooliastmes ÕN I kooliastme õpetajad
23.aprill 12.klassi lõpetamine ÕN G koosseis
29.mai Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine ÕN täiskoosseis
Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine
Klassikursuse kordama jätmine
11.juuni Põhikooli lõpetamine, lõputunnistuste väljaandmise kinnitamine ÕN  PK koosseis
18.juuni Gümnaasiumi lõpetamine, lõputunnistuste väljaandmise kinnitamine ÕN G koosseis
Boonuspunktide andmise kinnitamine
Täiendava õppetöö tulemuste kinnitamine