AINE/KLASS 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Eesti keel 7 6 6 5 3 3 2 2 2
Kirjandus 2 2 2 2 2
A-võõrkeel 3 3 3 3 3 3 3
B-võõrkeel 3 3 3 3
Matemaatika 3 3 4 4 4 5 5 4 4
Loodusõpetus 1 1 1 2 2 3 2
Inimeseõpetus 1 1 1 1 1 1
Geograafia 2./1 2 2
Bioloogia 1./2 2 2
Keemia 2 2
Füüsika 2 2
Ajalugu 2 2 2 2 2
Ühiskonnaõpetus 1 2
Muusika 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Kunst 2 1 2./1. 1 1 1 1 1 1
Käsitöö/tehnoloogiaõpetus 1 2 1./2. 1 2 2 2 2 1
Kehaline kasvatus 2 3 3 3 3 2 2 2 2
Praktiline teadus 1 1 1 1 1 1
Praktiline matemaatika 1 1 1 1 1 1
Informaatika 1 1
Usundiõpetus 1
Tekstiõpetus 1 1 1
Ettevõtlusõpe 1
Karjääriõpetus 1
Vaba tunniressurss 1
Lubatud koormus 20 23 25 25 28 30 30 32 32