Projektid >

Projekt on ühekordse, tähtajalise, kindlaks määratud tulemuse saavutamiseks tehtav töö. Seda iseloomustab

 • ühekordsus
 • selge määratletus
 • tervikuna juhitud
 • mitmete osapoolte koostöö
 • oma organisatsioon
 • piiratud aeg

Ülekooliline projekt on töö, mis

 • haarab vähemalt kaht klassi
 • haarab vähemalt tervet kooliastet
 • haarab huvihulka (näit. astmeti)

Üritus peab olema teadvustatud kogu koolile. Etteantud struktuuri järgi koostatud projekt tuleb esitada kooli direktsioonile vähemalt üks nädal enne planeeritavat toimumisaega. Vajaduse korral esindab direktsioonis projekti selle juht. Kui projekt vastu võetakse ning ta on toimunud, tuleb esitada lõpparuanne: kas eesmärk saavutati, ürituse plussid/miinused.
Koolidevaheline projekt:
eesmärgiks integratsioon, rahvaste sõprus, sportlik eluviis, turvaline keskkond. Sellises projektis osalemise puhul täidab TTG projektis nõutud ülesandeid. Kui TTG korraldab ise vastava projekti, kehtivad koolis väljatöötatud nõuded.
Projektikavandi vormistus TTGs:

 • projekti nimetus
 • rakenduspaik, toimumisaeg
 • kestvus
 • läbiviijad, juhtijad
 • projektis osalejad (vanus jm)
 • eesmärk, konkreetne probleem
 • projekti ülesanded
 • programm, töömeetodid
 • kokkuvõte
 • eelarve ja finantseerijad