Puudumisest teavitamine

Ka distantsõppe ajal peab õpilane täitma koolikohustust.
Hetkel on kohustatud lapsevanemad andma klassijuhatajale teada, kui laps on haigeks jäänud.

Haige laps saab olla kodus haige ja ennast ravida.
Haige laps hakkab õppetööga tegelema alles siis, kui on terveks saanud.

Rohkem infot saab klassijuhatajalt või kooli tugipersonalilt