Tallinna Botaanikaaia programmid koolidele. Päev botaanikaaias

Tere tulemast läbi viima lõimitud õppepäeva Tallinna Botaanikaaias mitmekesises keskkonnas.

Koostöös Tallinna Ülikooliga on valminud õppeprogrammid kõigile neljale kooliastmele, kus on olemas töölehed, mille saate välja printida ja töölehtede juurde kuuluv detailne juhend õpetajale.
Õppeprogrammid katavad kogu koolipäeva ja erinevad õppeained on lõimitud – nt lisaks loodusainetele matemaatika, eesti keel, kunst, kehaline kasvatus, ajalugu jt.

Õppetegevusi saate viia läbi vastavalt ettevalmistatud haridusprogrammidele nii kasvuhoonetes kui ka välialal.
Täpsem info on leitav siit:
https://botaanikaaed.ee/teadus_ja_loodusharidus/oppeprogrammid-koostoos-tallinna-ulikooliga