Tasemetööd 2019/2020

PLANEERITAVAD TASEMETÖÖD

Seoses kriisiolukorra ning distantsõppega kevadisi tasemetöid ja koolieksameid ei toimu.

HM POOLT:

3.klassid        eesti keel – 12.mai
matemaatika
4.klassid        loodusõpetus –  1.-2.oktoober
6.klassid        eesti keel – 13.mai
matemaatika
7.klassid       loodusõpetus – 25.september

KOOLI POOLT:

1.klassid         kooliküpsuse kontroll – 22.mai
2.klassid        matemaatika –  22.mai
4.klassid        eesti keel – 22.mai
5.klassid        matemaatika – 22.mai
7.klassid        arvutiõpetus –  22.mail
8.klassid       uurimistöö kaitsmine  11.-22.mai
matemaatika – 22.mai
9.klassid        proovieksamid eesti keeles ja matemaatikas
10.klassid      matemaatika – 22.mai
11.klassid       uurimistööde kaitsmine  1.-4.juuni
12.klassid      majandustööde kaitsmine

Koolieksamid 12.-13.mai