Arvutite laenutamine distantsõppimise ajaks

Koolist saab laenutada distantsõppimise ajaks sülearvuteid ja tahvleid.
Seadmed laenutatakse välja lapsevanema allkirja vastu ja need tuleb pärast e-õppe lõppemist kooli tagastada.

Seadme laenutamiseks pöörduda IT juhi, Urve Kivila, poole
e-kirjaga: urve.kivila@ttg.edu.ee
telefonil 5261551 saab rohkem infot.