Tervisenõukogu

Tallinna Tehnikagümnaasium on tervist edendavate koolide võrgustiku liige alates 2007.a.

Tervisekasvatus on osa kasvatuse üldprotsessist, mis algab varases lapseeas ja jätkub koolis.Kooli terviseedendus tegeleb tervist edendava keskkonna loomise, teadmiste, oskuste, väärtushinnangute, ideaalide ja käitumisnormide, reguleerimise, õppijate aktiivsuse ja enesealgatatuse ergutamise ja õpilaste heaolu eest hoolitsemisega.

 • Võimaldada õpilastel omandada tervist edendav eluviis
 • Turvalise keskkonna loomine koolis.
 • Toetada õpilaste arengut koostöös vanemate, koolipersonali ja ümbritseva keskkonnaga.
 • Propageerida tervislikke eluviise.
 • Teha ennetustööd riskitegurite vähendamiseks.
 • Tutvuda ohutu elu põhimõtetega- liiklusohutus, kahjulike eluviiside ennetamine.
 • Kujundada õigeid toitumisharjumusi ja luua selleks reaalsed tingimused.
 • Kehalise aktiivsuse tõstmine ning selleks võimaluste loomine õpilaste seas.
 • Vaimse tervise arendamine
 • Seksuaalkasvatus
 • Esmaabi ja traumade ennetamine

Tervisenõukogu töökava 2019