E

matemaatika
-

vene keel
-
2. rühm

inglise keel
-

vene keel
-

matemaatika
-

muusika
-

bioloogia
-

eesti keel
-

kunst
-

matemaatika
-

ajalugu
-

eesti keel
-

eesti keel
-

eesti keel
-

bioloogia
-

geograafia
-

matemaatika
-

muusika
-

loodus
-

kehaline
-

eesti keel
-

matemaatika
-

füüsika
-

matemaatika
-

kehaline
-

matemaatika
-

käsit/kodund
-

inglise keel
-

füüsika
-

eesti keel
-

käsit/kodund
-

tehnoloogia
-

eesti keel
-

kehaline
-

matemaatika
-

vene keel
-

inglise keel
-

inglise keel
-

inglise keel
-

muusika
-

füüsika
-

saksa keel
-

matemaatika
-

eesti keel
-

ajalugu
-

eesti keel
-

eesti keel
-

eesti keel
-

eesti keel
-

geograafia
-

kehaline
-

eesti keel
-

muusika
-

matemaatika
-

p. matemaatika
-

kehaline
-

vene keel
-

prate
-

loodus
-

matemaatika
-

matemaatika
-

kehaline
-

eesti keel
-

ajalugu
-

inglise keel
-

tehnoloogia
-

matemaatika
-

bioloogia
-

käsit/kodund
-

tehnoloogia
-

matemaatika
-

kunst
-

matemaatika
-

ak. inglise keel
-

eesti keel
-

vene keel
-

saksa keel
-

ajalugu
-

eesti keel
-
103

geograafia
-

inglise keel
-

vene keel
-

kehaline
-

matemaatika
-

matemaatika
-

vene keel
-

inglise keel
-

inglise keel
-

matemaatika
-

keemia
-

matemaatika
-

eesti keel
-

eesti keel
-

muusika
-

kehaline
-

tekstiõpetus
-

eesti keel
-

käsit/kodund
-

tehnoloogia
-

inglise keel
-

kunst
-

loodus
-

vene keel
-

arvuti
-

kehaline
-

eesti keel
-

kehaline
-

inimeseõpetus
-

matemaatika
-

inglise keel
-

füüsika
-

füüsika
-

eesti keel
-

p. matemaatika
-

muusika
-

bioloogia
-

inglise keel
-

loodus
-

muusika
-

matemaatika
-

eesti keel
-

saksa keel
-

vene keel
-

käsit/kodund
-

prate
-

loodus
-

vene keel
-

muusika
-

inglise keel
-

p. matemaatika
-

keemia
-

geograafia
-

loodus
-

kunst
-

vene keel
-

füüsika
-

kehaline
-

inglise keel
-

matemaatika
-

matemaatika
-

inglise keel
-

usundiõpetus
-

eesti keel
-

käsit/kodund
-

matemaatika
-

tehnoloogia
-

vene keel
-

tekstiõpetus
-

matemaatika
-

inimeseõpetus
-

eesti keel
-

ajalugu
-

füüsika
-

kehaline
-

kehaline
-

inglise keel
-

loodus
-

inglise keel
-

bioloogia
-

eesti keel
-

matemaatika
-

inglise keel
-

loodus
-

matemaatika
-

eesti keel
-

muusika
-

käsit/kodund
-

tehnoloogia
-

inglise keel
-

vene keel
-

kehaline
-

matemaatika
-

kunst
-

arvuti
-
1. rühm

füüsika
-

eesti keel
-

kehaline
-

matemaatika
-

p. matemaatika
-

vene keel
-

eesti keel
-

saksa keel
-

bioloogia
-

geograafia
-

eesti keel
-

p. matemaatika
-

loodus
-

matemaatika
-

kehaline
-

inglise keel
-

vene keel
-

kunst
-

matemaatika
-

eesti keel
-

keemia
-

ajalugu
-

eesti keel
-

saksa keel
-

käsit/kodund
-

prate
-

vene keel
-

inglise keel
-
2. rühm

p.matemaatika
-

vene keel
-

inglise keel
-

käsit/kodund
-

tehnoloogia
-

inglise keel
-

matemaatika
-

arvuti
-
1. rühm

kunst
-

loodus
-

bioloogia
-

eesti keel
-

keemia
-

eesti keel
-

kehaline
-

ajalugu
-

inglise keel
-
1. rühm

matemaatika
-

matemaatika
-

geograafia
-

muusika
-

eesti keel
-

vene keel
-

inglise keel
-

kehaline
-

füüsika
-

muusika
-

matemaatika
-

matemaatika
-

keemia
-

inglise keel
-

vene keel
-

füüsika
-

füüsika
-

eesti keel
-

kehaline
-

arvuti
-

vene keel
-

saksa keel
-

geograafia
-

tehnoloogia
-

vene keel
-

matemaatika
-

käsit/kodund
-

tehnoloogia
-

saksa keel
-
1. rühm

matemaatika
-

käsit/kodund
-

tehnoloogia
-