E

eesti keel
-

vene keel
-
1. rühm

inglise ärikeel
-
2. rühm

muusika
-

eesti keel
-

saksa keel
-

vene keel
-

käsit/kodund
-

tehnoloogia
-

eesti keel
-

ajalugu
-

eesti keel
-

eesti keel
-

bioloogia
-

inglise keel
-

matemaatika
-

inglise keel
-

prate
-

inglise keel
-
.

bioloogia
-

loodus
-

eesti keel
-

füüsika
-

kunst
-

loodus
-

käsit/kodund
-

geograafia
-

inglise keel
-

vene keel
-

eesti keel
-

matemaatika
-

muusika
-

muusika
-

inglise keel
-

füüsika
-

matemaatika
-

eesti keel
-

eesti keel
-

käsit/kodund
-

matemaatika
-

tehnoloogia
-

matemaatika
-

matemaatika
-

geograafia
-

eesti keel
-

muusika
-

matemaatika
-

inglise keel
-
.

p. matemaatika
-

vene keel
-

prate
-

loodus
-

keemia
-

eesti keel
-

kehaline
-

eesti keel
-

bioloogia
-

ajalugu
-

arvuti
-

inglise keel
-

vene keel
-

inglise keel
-

inimeseõpetus
-

matemaatika
-

vene keel
-
2. rühm

eesti keel
-

kunst
-

inglise keel
-

saksa keel
-

matemaatika
-

ajalugu
-

eesti keel
-

ak. inglise keel
-

eesti keel
-

matemaatika
-

vene keel
-

saksa keel
-

ajalugu
-

eesti keel
-
103

geograafia
-

inglise keel
-

matemaatika
-

matemaatika
-

eesti keel
-

eesti keel
-

inglise keel
-

matemaatika
-

loodus
-

eesti keel
-

eesti keel
-

loodus
-

eesti keel
-

matemaatika
-

inglise keel
-
.

tekstiõpetus
-

eesti keel
-

käsit/kodund
-

tehnoloogia
-

vene keel
-

kunst
-

loodus
-

vene keel
-

kehaline
-

matemaatika
-

muusika
-

matemaatika
-

inglise keel
-

füüsika
-

arvuti
-

matemaatika
-

füüsika
-

bioloogia
-

muusika
-

füüsika
-

inglise keel
-

matemaatika
-

muusika
-

inglise keel
-

keemia
-

loodus
-

ajalugu
-

eesti keel
-

matemaatika
-

p. matemaatika
-

eesti keel
-

loodus
-

geograafia
-

loodus
-

kunst
-

vene keel
-

eesti keel
-

füüsika
-

inimeseõpetus
-

matemaatika
-

matemaatika
-

bioloogia
-

inglise keel
-

vene keel
-

käsit/kodund
-

matemaatika
-

tehnoloogia
-

inglise keel
-

tekstiõpetus
-

matemaatika
-

eesti keel
-

vene keel
-

inimeseõpetus
-

inglise keel
-

loodus
-

füüsika
-

inglise keel
-

füüsika
-

inglise keel
-

eesti keel
-

kehaline
-

loodus
-

saksa keel
-

vene keel
-

muusika
-

loodus
-

inglise keel
-
.

matemaatika
-

inglise keel
-

eesti keel
-

käsit/kodund
-

prate
-

matemaatika
-

eesti keel
-

muusika
-

eesti keel
-

arvuti
-
2. rühm

geograafia
-

kehaline
-

muusika
-

kunst
-

inglise keel
-
.

usundiõpetus
-

inglise keel
-

matemaatika
-

vene keel
-

saksa keel
-

p. matemaatika
-

füüsika
-

matemaatika
-

p. matemaatika
-

eesti keel
-

käsit/kodund
-

vene keel
-

bioloogia
-

inglise keel
-

ühiskond
-

käsit/kodund
-

tehnoloogia
-

inglise keel
-

vene keel
-

kunst
-

matemaatika
-

matemaatika
-

eesti keel
-

eesti keel
-

saksa keel
-

matemaatika
-

käsit/kodund
-

prate
-

eesti keel
-

inglise keel
-

vene keel
-

inglise keel
-
.

loodus
-

matemaatika
-

kunst
-

arvuti
-
2. rühm

füüsika
-

arvuti
-

inglise keel
-

inglise keel
-

matemaatika
-

eesti keel
-

ajalugu
-

muusika
-

matemaatika
-

geograafia
-

bioloogia
-

inimeseõpetus
-

vene keel
-

inglise keel
-

käsit/kodund
-

tehnoloogia
-

vene keel
-

inglise keel
-

keemia
-

matemaatika
-

matemaatika
-

kunst
-

käsit/kodund
-

tehnoloogia
-

valikaine
-

inglise keel
-
1. rühm

inglise keel
-
1. rühm

inglise keel
-

saksa keel
-

vene keel
-

geograafia
-

inglise keel
-

vene keel
-

ühisk/tehn
-

bioloogia
-

valikaine
-

käsit/kodund
-

tehnoloogia
-

majandus
-

majandus
-

valikaine
-

valikaine
-