K

eesti keel
-

kunst
-

eesti keel
-

matemaatika
-

matemaatika
-

ühiskond
-

eesti keel
-

eesti keel
-

matemaatika
-

vene keel
-
1. rühm

matemaatika
-

käsit/kodund
-

tehnoloogia
-

inglise keel
-

kehaline
-

eesti keel
-

matemaatika
-

kehaline
-

vene keel
-

muusika
-

uurimus
-

eesti keel
-

kehaline
-

bioloogia
-

majandus
-

arvuti
-

ajalugu
-

vene keel
-

eesti keel
-

loodus
-

saksa keel
-

matemaatika
-

matemaatika
-

loodus
-

füüsika
-
1. rühm

eesti keel
-

eesti keel
-

inimeseõpetus
-

vene keel
-

füüsika
-

keemia
-

kunst
-

loodus
-

matemaatika
-

eesti keel
-

ajalugu
-

loodus
-

vene keel
-

inglise keel
-

eesti keel
-

matemaatika
-

geograafia
-

käsit/kodund
-

tehnoloogia
-

kehaline
-

ajalugu
-

matemaatika
-

inglise keel
-

matemaatika
-

eesti keel
-

matemaatika
-

eesti keel
-

loodus
-

loodus
-

inglise keel
-

kehaline
-

matemaatika
-

eesti keel
-

inglise keel
-

kunst
-

matemaatika
-

saksa keel
-

vene keel
-

bioloogia
-

kehaline
-

füüsika
-

muusika
-

matemaatika
-

vene keel
-

inglise keel
-

saksa keel
-

matemaatika
-

kehaline
-

kunst
-

vene keel
-

muusika
-

käsit/kodund
-

prate
-

loodus
-

inglise keel
-

vene keel
-

ajalugu
-

kehaline
-

ajalugu
-

p. matemaatika
-

eesti keel
-

füüsika
-

inglise keel
-

loodus
-

kehaline
-

kunst
-

matemaatika
-

keemia
-

eesti keel
-

käsit/kodund
-

tehnoloogia
-

eesti keel
-

muusika
-

eesti keel
-

inimeseõpetus
-

eesti keel
-

inimeseõpetus
-

matemaatika
-

bioloogia
-

loodus
-

majandus
-

inglise keel
-

matemaatika
-

eesti keel
-

inglise keel
-

vene keel
-

vene keel
-

inglise keel
-

p. matemaatika
-

arvuti
-

eesti keel
-

inglise keel
-

ajalugu
-

muusika
-

vene keel
-

saksa keel
-

eesti keel
-

matemaatika
-

eesti keel
-

keemia
-

kehaline
-

inglise keel
-

ajalugu
-

matemaatika
-

prate
-

muusika
-

matemaatika
-

bioloogia
-

tööõpetus
-

prate
-

vene keel
-

arvuti
-

füüsika
-

käsit/kodund
-

tehnoloogia
-

matemaatika
-

matemaatika
-

kunst
-

eesti keel
-

eesti keel
-

bioloogia
-

geograafia
-

matemaatika
-

kehaline
-

eesti keel
-

tööõpetus
-

matemaatika
-

inglise keel
-

loodus
-

geograafia
-

füüsika
-

eesti keel
-

saksa keel
-

eesti keel
-

muusika
-

arvuti
-

vene keel
-

bioloogia
-

prate
-

inglise keel
-

matemaatika
-

eesti keel
-

kehaline
-

loodus
-

muusika
-

tööõpetus
-

kehaline
-

matemaatika
-

matemaatika
-

vene keel
-

matemaatika
-

tööõpetus
-

matemaatika
-

eesti keel
-

matemaatika
-

prate
-

inglise keel
-

inglise keel
-

eesti keel
-

tööõpetus
-

ajalugu
-

inglise keel
-

tööõpetus
-

käsit/kodund
-

tehnoloogia
-

vene keel
-

ajalugu
-

kehaline
-

vene keel
-

inimeseõpetus
-

matemaatika
-

saksa keel
-

inglise keel
-

loodus
-

majandus
-

keemia
-

eesti keel
-

matemaatika
-

ajalugu
-

eesti keel
-

eesti keel
-

vene keel
-

inglise keel
-

tööõpetus
-

eesti keel
-

inimeseõpetus
-

loodus
-

muusika
-

inglise keel
-

matemaatika
-

tööõpetus
-

kehaline
-

kehaline
-

käsit/kodund
-

tehnoloogia
-

inglise keel
-

vene keel
-

ajalugu
-

käsit/kodund
-

inimeseõpetus
-

tehnoloogia
-

inglise keel
-

inglise keel
-

matemaatika
-

vene keel
-

valikaine
-

valikaine
-

ajalugu
-

eesti keel
-

tehnoloogia
-

valikaine
-

vene keel
-

kehaline
-

inglise keel
-

kehaline
-

keemia
-

füüsika
-
2. rühm

matemaatika
-

bioloogia
-

käsit/kodund
-

tehnoloogia
-

arvuti
-

vene keel
-
1. rühm

ajalugu
-

saksa keel
-