N

eesti keel
-

matemaatika
-

kehaline
-

kehaline
-

kunst
-

kehaline
-

vene keel
-

inglise keel
-

eesti keel
-

eesti keel
-

vene keel
-
1. rühm

muusika
-

matemaatika
-

käsit/kodund
-

tehnoloogia
-

eesti keel
-

eesti keel
-

matemaatika
-

matemaatika
-

matemaatika
-

eesti keel
-

muusika
-

eesti keel
-

geograafia
-

matemaatika
-

bioloogia
-

saksa keel
-

eesti keel
-

inimeseõpetus
-

füüsika
-

matemaatika
-

inglise keel
-

ajalugu
-

füüsika
-

eesti keel
-

ajalugu
-

eesti keel
-

muusika
-

ajalugu
-

füüsika
-

prate
-

kehaline
-

kunst
-

matemaatika
-

saksa keel
-

matemaatika
-

vene keel
-

eesti keel
-

käsit/kodund
-

tehnoloogia
-

geograafia
-

matemaatika
-

kunst
-

ajalugu
-

kehaline
-

p. matemaatika
-

kehaline
-

bioloogia
-

inglise keel
-

usundiõpetus
-

eesti keel
-

ajalugu
-

loodus
-

muusika
-

eesti keel
-

kehaline
-

matemaatika
-

matemaatika
-

inglise keel
-

vene keel
-

eesti keel
-

arvuti
-

vene keel
-

eesti keel
-

inglise keel
-

inglise keel
-

eesti keel
-

matemaatika
-

prate
-

geograafia
-

inglise keel
-

kunst
-

käsit/kodund
-

ajalugu
-

matemaatika
-

eesti keel
-
103

matemaatika
-

muusika
-

kehaline
-

kehaline
-

eesti keel
-

kunst
-

matemaatika
-

vene keel
-

eesti keel
-

matemaatika
-

kehaline
-

loodus
-

keemia
-

muusika
-

eesti keel
-

eesti keel
-

käsit/kodund
-

tehnoloogia
-

matemaatika
-

inglise keel
-

füüsika
-

matemaatika
-

tööõpetus
-

eesti keel
-

matemaatika
-

geograafia
-

bioloogia
-

matemaatika
-

inglise keel
-

arvuti
-

vene keel
-

inglise keel
-

vene keel
-

inglise keel
-

inglise keel
-

matemaatika
-

inglise keel
-

inglise keel
-

vene keel
-

eesti keel
-

eesti keel
-
103

muusika
-

muusika
-

eesti keel
-

kehaline
-

tööõpetus
-

loodus
-

kunst
-

ühiskond
-

kehaline
-

tekstiõpetus
-

arvuti
-

prate
-

geograafia
-

tööõpetus
-

geograafia
-

matemaatika
-

matemaatika
-

inimeseõpetus
-

käsit/kodund
-

tehnoloogia
-

vene keel
-

füüsika
-

tööõpetus
-

matemaatika
-

kunst
-

matemaatika
-

eesti keel
-

ajalugu
-

p. matemaatika
-

eesti keel
-

vene keel
-

inglise keel
-

matemaatika
-

inglise keel
-

saksa keel
-

kehaline
-

matemaatika
-

loodus
-

vene keel
-

inglise keel
-

eesti keel
-

füüsika
-

eesti keel
-

inglise keel
-

vene keel
-

eesti keel
-

muusika
-

matemaatika
-

bioloogia
-

kehaline
-

eesti keel
-

prate
-

vene keel
-

arvuti
-

saksa keel
-

inglise keel
-

vene keel
-

tööõpetus
-

matemaatika
-

matemaatika
-

eesti keel
-

kehaline
-

inglise ärikeel
-

käsit/kodund
-

inglise keel
-

tehnoloogia
-

arvuti
-

matemaatika
-

loodus
-

matemaatika
-

kunst
-

kunst
-

geograafia
-

ajalugu
-

muusika
-

ajalugu
-

kehaline
-

inglise keel
-

matemaatika
-

muusika
-

kehaline
-

bioloogia
-

inglise keel
-

füüsika
-

inglise keel
-

saksa keel
-

vene keel
-

vene keel
-

inglise keel
-

arvuti
-
1. rühm

eesti keel
-

ajalugu
-

inglise ärikeel
-
1. rühm

geograafia
-

käsit/kodund
-

tehnoloogia
-

eesti keel
-

ajalugu
-

inglise keel
-

vene keel
-

inglise keel
-

kehaline
-

matemaatika
-

matemaatika
-

keemia
-

eesti keel
-

matemaatika
-

käsit/kodund
-

tehnoloogia
-

vene keel
-

inimeseõpetus
-

saksa keel
-

keemia
-

vene keel
-

inglise keel
-

matemaatika
-

eesti keel
-

ajalugu
-

ühiskond
-

bioloogia
-

arvuti
-
1. rühm

inglise keel
-
1. rühm

majandus
-

füüsika
-

füüsika
-

käsit/kodund
-

tehnoloogia
-

saksa keel
-
2. rühm

inglise keel
-

vene keel
-