N

inglise keel
-

muusika
-

kehaline
-

eesti keel
-

tehnoloogia
-
2. rühm

eesti keel
-

matemaatika
-

eesti keel
-

vene keel
-

eesti keel
-

matemaatika
-

füüsika
-

ajalugu
-

saksa keel
-

prate
-

arvuti
-

bioloogia
-

inglise keel
-
2. rühm

ajalugu
-

tööõpetus
-

vene keel
-

inglise keel
-

vene keel
-
1. rühm

muusika
-

eesti keel
-

inimeseõpetus
-

matemaatika
-

geograafia
-

kunst
-

matemaatika
-

matemaatika
-

matemaatika
-

loodus
-

inglise keel
-

kehaline
-

inglise keel
-
.

füüsika
-

prate
-

vene keel
-

muusika
-

tehnoloogia
-

matemaatika
-

eesti keel
-

saksa keel
-

matemaatika
-

vene keel
-

inglise keel
-

kunst
-

keemia
-

eesti keel
-

matemaatika
-

ajalugu
-

inglise keel
-
.

loodus
-

p. matemaatika
-

tööõpetus
-

bioloogia
-

inglise keel
-

vene keel
-

ajalugu
-

kehaline
-

geograafia
-

eesti keel
-

geograafia
-

muusika
-

eesti keel
-

eesti keel
-

füüsika
-

matemaatika
-

kunst
-

eesti keel
-

eesti keel
-

eesti keel
-

matemaatika
-

ajalugu
-

käsit/kodund
-

tehnoloogia
-

inglise keel
-

ajalugu
-

matemaatika
-

eesti keel
-
103

kehaline
-

muusika
-

füüsika
-

matemaatika
-

muusika
-

eesti keel
-

keemia
-

vene keel
-

kunst
-

matemaatika
-

eesti keel
-

matemaatika
-

prate
-

käsit/kodund
-

inglise keel
-
.

vene keel
-

saksa keel
-

kehaline
-

eesti keel
-

geograafia
-

eesti keel
-

geograafia
-

matemaatika
-

loodus
-

tööõpetus
-

eesti keel
-

eesti keel
-

matemaatika
-

ajalugu
-

inglise keel
-

inglise keel
-

vene keel
-

kehaline
-

loodus
-

inglise keel
-

vene keel
-

matemaatika
-

eesti keel
-

matemaatika
-

eesti keel
-

käsit/kodund
-

tehnoloogia
-

majandus
-

muusika
-

eesti keel
-

eesti keel
-

keemia
-

eesti keel
-
103

eesti keel
-

füüsika
-

muusika
-

eesti keel
-

tööõpetus
-

kehaline
-

ühiskond
-

matemaatika
-

tekstiõpetus
-

matemaatika
-

arvuti
-

prate
-

saksa keel
-

vene keel
-

matemaatika
-

matemaatika
-

inglise keel
-
.

geograafia
-

bioloogia
-

tööõpetus
-

matemaatika
-

kunst
-

eesti keel
-

p. matemaatika
-

eesti keel
-

vene keel
-

inglise keel
-

inimeseõpetus
-

inglise keel
-

ajalugu
-

matemaatika
-

inglise keel
-

matemaatika
-

matemaatika
-

käsit/kodund
-
1. rühm

eesti keel
-

eesti keel
-

eesti keel
-

kunst
-

bioloogia
-

muusika
-

joonestamine
-

vene keel
-

matemaatika
-

joonestamine
-

kehaline
-

inglise keel
-

eesti keel
-

matemaatika
-

inglise keel
-
.

matemaatika
-

muusika
-

eesti keel
-

matemaatika
-

inglise keel
-

inglise ärikeel
-
2. rühm

vene keel
-

loodus
-

eesti keel
-

matemaatika
-

ajalugu
-

kunst
-

geograafia
-

matemaatika
-

inglise keel
-
1. rühm

saksa keel
-

loodus
-

käsit/kodund
-
1. rühm

matemaatika
-

matemaatika
-

inglise keel
-
1. rühm

p.matemaatika
-

eesti keel
-

bioloogia
-

saksa keel
-

kunst
-

majandus
-

joonestamine
-

joonestamine
-

matemaatika
-

inglise keel
-

kunst
-

eesti keel
-

vene keel
-

vene keel
-
2. rühm

geograafia
-

füüsika
-

inglise ärikeel
-
2. rühm

eesti keel
-

vene keel
-

inglise keel
-
.

inglise keel
-

ajalugu
-

vene keel
-

inglise keel
-

matemaatika
-

eesti keel
-

eesti keel
-

ühiskond
-

matemaatika
-

robootika
-

joonestamine
-

joonestamine
-

inglise keel
-

inglise keel
-

vene keel
-

eesti keel
-

füüsika
-

matemaatika
-

saksa keel
-

valikaine
-

joonestamine
-

joonestamine
-

valikaine
-

valikaine
-