R

inglise keel
-
2. rühm

inimeseõpetus
-

matemaatika
-

matemaatika
-

muusika
-

eesti keel
-

ajalugu
-

kehaline
-

matemaatika
-

eesti keel
-

matemaatika
-

õigus
-

füüsika
-

eesti keel
-

loodus
-

matemaatika
-

p. matemaatika
-

eesti keel
-

matemaatika
-

vene keel
-
1. rühm

matemaatika
-

inglise keel
-

eesti keel
-

eesti keel
-

inglise keel
-

inglise keel
-

ajalugu
-

vene keel
-

eesti keel
-

eesti keel
-

vene keel
-

kunst
-

matemaatika
-

eesti keel
-

loodus
-

matemaatika
-

eesti keel
-

eesti keel
-
103

inimeseõpetus
-

ühiskond
-

eesti keel
-

vene keel
-

inglise keel
-

kehaline
-

ajalugu
-

ajalugu
-

inglise keel
-

matemaatika
-

matemaatika
-

õigus
-

eesti keel
-

p. matemaatika
-

muusika
-

eesti keel
-

kehaline
-

muusika
-

uurimus
-

füüsika
-

eesti keel
-

inimeseõpetus
-

loodus
-

eesti keel
-

vene keel
-

inglise keel
-

inglise keel
-

vene keel
-

matemaatika
-

eesti keel
-

eesti keel
-

matemaatika
-

kunst
-

matemaatika
-

eesti keel
-

inglise keel
-

inglise keel
-

matemaatika
-

vene keel
-

eesti keel
-

inimeseõpetus
-

matemaatika
-

inglise keel
-

matemaatika
-

eesti keel
-
103

inglise keel
-

p. matemaatika
-

eesti keel
-

eesti keel
-

muusika
-

füüsika
-

ajalugu
-

eesti keel
-

usundiõpetus
-

matemaatika
-

ajalugu
-

eesti keel
-

inglise keel
-
.

eesti keel
-

ajalugu
-

matemaatika
-

kehaline
-

inglise keel
-

õigus
-

vene keel
-

vene keel
-

muusika
-

inglise keel
-

matemaatika
-

loodus
-

kehaline
-

loodus
-

eesti keel
-

inimeseõpetus
-

vene keel
-

kunst
-

keemia
-

inglise keel
-

vene keel
-

vene keel
-

matemaatika
-

matemaatika
-

loodus
-

füüsika
-

tööõpetus
-

matemaatika
-

bioloogia
-

inglise keel
-

vene keel
-

prate
-

eesti keel
-

muusika
-

füüsika
-

inimeseõpetus
-

prate
-

matemaatika
-

inglise keel
-

prate
-

muusika
-

inglise keel
-

kehaline
-

kunst
-

inglise keel
-
.

kunst
-

eesti keel
-

inglise keel
-

vene keel
-

matemaatika
-

ajalugu
-

kehaline
-

eesti keel
-

ajalugu
-

eesti keel
-

matemaatika
-

matemaatika
-

kehaline
-

keemia
-

eesti keel
-

loodus
-

inimeseõpetus
-

ühisk/tehn
-

matemaatika
-

keemia
-

inglise keel
-
.

matemaatika
-

vene keel
-

inglise keel
-

inimeseõpetus
-

matemaatika
-

inglise keel
-
2. rühm

eesti keel
-

inglise keel
-

matemaatika
-

arvuti
-
2. rühm

eesti keel
-

ajalugu
-

ajalugu
-

matemaatika
-

vene keel
-
2. rühm

ajalugu
-

muusika
-

füüsika
-

füüsika
-

vene keel
-

matemaatika
-

ühiskond
-

muusika
-

arvuti
-
2. rühm

inglise ärikeel
-
2. rühm

vene keel
-
2. rühm

ajalugu
-

ühisk/tehn
-

matemaatika
-

valikaine
-

inglise ärikeel
-
2. rühm

valikaine
-

valikaine
-