R

eesti keel
-

vene keel
-

inglise keel
-

matemaatika
-

matemaatika
-

tehnoloogia
-

matemaatika
-

inglise keel
-

vene keel
-

eesti keel
-

eesti keel
-

kehaline
-

eesti keel
-

muusika
-

vene keel
-

matemaatika
-

vene keel
-

eesti keel
-

füüsika
-

kehaline
-

inglise keel
-

matemaatika
-

p. matemaatika
-

eesti keel
-

matemaatika
-

ajalugu
-

inimeseõpetus
-

õigus
-

eesti keel
-

ajalugu
-

kehaline
-

joonestamine
-

eesti keel
-

matemaatika
-

arvutigraafika
-

kunst
-

matemaatika
-

matemaatika
-

eesti keel
-
103

ühiskond
-

inglise keel
-

eesti keel
-

matemaatika
-

eesti keel
-

eesti keel
-

õigus
-

muusika
-

eesti keel
-

inglise keel
-

inglise keel
-

vene keel
-

muusika
-

matemaatika
-

eesti keel
-

p. matemaatika
-

ajalugu
-

kehaline
-

eesti keel
-

kehaline
-

füüsika
-

eesti keel
-

kehaline
-

inimeseõpetus
-

vene keel
-

eesti keel
-

loodus
-

matemaatika
-

joonestamine
-

eesti keel
-

inglise keel
-

inimeseõpetus
-

eesti keel
-

loodus
-

kunst
-

arvutigraafika
-

eesti keel
-

matemaatika
-

vene keel
-

kehaline
-

inimeseõpetus
-

eesti keel
-

eesti keel
-
103

füüsika
-

matemaatika
-

ajalugu
-

p. matemaatika
-

loodus
-

inglise keel
-

eesti keel
-

matemaatika
-

kehaline
-

inglise keel
-

eesti keel
-

eesti keel
-

õigus
-

muusika
-

eesti keel
-

ajalugu
-

vene keel
-

kehaline
-

p. matemaatika
-

keemia
-

matemaatika
-

inglise keel
-

inglise keel
-

matemaatika
-

eesti keel
-

muusika
-

matemaatika
-

joonestamine
-

loodus
-

eesti keel
-

kunst
-

arvutigraafika
-

eesti keel
-

eesti keel
-

inglise keel
-

vene keel
-

kehaline
-

loodus
-

inglise keel
-
1. rühm

tööõpetus
-

matemaatika
-

prate
-

füüsika
-

matemaatika
-

inimeseõpetus
-

prate
-

matemaatika
-

matemaatika
-

vene keel
-

inglise keel
-

inglise keel
-

kunst
-

loodus
-

kunst
-

vene keel
-

inglise keel
-

matemaatika
-

matemaatika
-

kehaline
-

ajalugu
-

ajalugu
-

muusika
-

loodus
-

eesti keel
-

matemaatika
-

ajalugu
-

joonestamine
-

eesti keel
-

muusika
-

kehaline
-

eesti keel
-

matemaatika
-

arvutigraafika
-

loodus
-

kehaline
-

vene keel
-

inglise keel
-

füüsika
-

kehaline
-

matemaatika
-

eesti keel
-

inglise keel
-

matemaatika
-

matemaatika
-

eesti keel
-

arvuti
-
1. rühm

eesti keel
-

joonestamine
-

inglise keel
-

ajalugu
-

inglise keel
-

vene keel
-

vene keel
-

inglise keel
-

muusika
-

keemia
-

ajalugu
-

matemaatika
-

matemaatika
-

kehaline
-

bioloogia
-

ajalugu
-

ajalugu
-

inglise ärikeel
-
1. rühm

füüsika
-

arvuti
-
1. rühm

joonestamine
-

inglise keel
-

eesti keel
-

keemia
-

eesti keel
-

inglise ärikeel
-
1. rühm

joonestamine
-

ajalugu
-

joonestamine
-