T

füüsika
-

matemaatika
-

prate
-

vene keel
-

käsit/kodund
-

eesti keel
-

ühiskond
-

prate
-

arvuti
-

matemaatika
-

saksa keel
-

eesti keel
-

inglise keel
-
2. rühm

eesti keel
-

prate
-

arvuti
-

ajalugu
-

kehaline
-

kehaline
-

matemaatika
-

vene keel
-

inglise keel
-

ajalugu
-

eesti keel
-

geograafia
-

käsit/kodund
-

tehnoloogia
-

matemaatika
-

inglise keel
-

vene keel
-

bioloogia
-

muusika
-

matemaatika
-

matemaatika
-

inglise keel
-

muusika
-

eesti keel
-

eesti keel
-

eesti keel
-
103

geograafia
-

uurimus
-

loodus
-

ajalugu
-

matemaatika
-

ajalugu
-

bioloogia
-

kunst
-

matemaatika
-

eesti keel
-

matemaatika
-

arvuti
-

prate
-

eesti keel
-

muusika
-

eesti keel
-

vene keel
-

eesti keel
-

muusika
-

eesti keel
-

inglise keel
-
.

kunst
-

füüsika
-

vene keel
-

käsit/kodund
-

matemaatika
-

inglise keel
-

tehnoloogia
-

kehaline
-

matemaatika
-

matemaatika
-

inglise keel
-

vene keel
-

keemia
-

inglise keel
-

vene keel
-

p. matemaatika
-

inglise keel
-

saksa keel
-

kehaline
-

eesti keel
-

inimeseõpetus
-

inglise keel
-

geograafia
-

matemaatika
-

eesti keel
-
103

matemaatika
-

bioloogia
-

kunst
-

kunst
-

matemaatika
-

eesti keel
-

füüsika
-

käsit/kodund
-

matemaatika
-

matemaatika
-

tehnoloogia
-

inglise keel
-
.

saksa keel
-

vene keel
-

ajalugu
-

inimeseõpetus
-

eesti keel
-

füüsika
-

eesti keel
-

keemia
-

prate
-

ajalugu
-

matemaatika
-

inglise keel
-

vene keel
-

arvuti
-

prate
-

vene keel
-

kehaline
-

muusika
-

ak. inglise keel
-

vene keel
-

vene keel
-

eesti keel
-

muusika
-

matemaatika
-

inimeseõpetus
-

inglise keel
-

matemaatika
-

eesti keel
-

matemaatika
-

prate
-

ajalugu
-

käsit/kodund
-

keemia
-

matemaatika
-

saksa keel
-

p. matemaatika
-

inglise keel
-

eesti keel
-

kehaline
-

eesti keel
-

eesti keel
-

tööõpetus
-

käsit/kodund
-

tehnoloogia
-

kunst
-

matemaatika
-

kunst
-

geograafia
-

muusika
-

matemaatika
-

ajalugu
-

inglise keel
-

matemaatika
-

usundiõpetus
-

eesti keel
-

vene keel
-

prate
-

arvuti
-

eesti keel
-

muusika
-

vene keel
-

inglise keel
-

vene keel
-

inglise keel
-

vene keel
-

eesti keel
-

bioloogia
-

ak. inglise keel
-

inimeseõpetus
-

arvuti
-

füüsika
-

inglise keel
-

ajalugu
-

geograafia
-

matemaatika
-

inglise keel
-

loodus
-

loodus
-

saksa keel
-

ühiskond
-

matemaatika
-

matemaatika
-

muusika
-

eesti keel
-

bioloogia
-

inglise keel
-

p. matemaatika
-

vene keel
-

ajalugu
-

matemaatika
-

kehaline
-

kehaline
-

eesti keel
-

vene keel
-

keemia
-

käsit/kodund
-

tehnoloogia
-

matemaatika
-

matemaatika
-

eesti keel
-

inglise keel
-

vene keel
-

eesti keel
-

kunst
-

eesti keel
-

loodus
-

matemaatika
-

füüsika
-

muusika
-

eesti keel
-

inglise keel
-

eesti keel
-

matemaatika
-

inglise keel
-

inglise ärikeel
-
2. rühm

füüsika
-

kunst
-

ühiskond
-

keemia
-

eesti keel
-

inglise keel
-
.

käsit/kodund
-

tehnoloogia
-

eesti keel
-

inglise keel
-

vene keel
-

kunst
-

vene keel
-
.

matemaatika
-

eesti keel
-

saksa keel
-

bioloogia
-

inglise keel
-
1. rühm

inglise keel
-

eesti keel
-

matemaatika
-

inimeseõpetus
-

ajalugu
-

eesti keel
-

vene keel
-

inglise keel
-

matemaatika
-

arvuti
-

matemaatika
-

vene keel
-

matemaatika
-

inglise keel
-
2.rühm

robootika
-

käsit/kodund
-

tehnoloogia
-

valikaine
-

valikaine
-

valikaine
-

ühiskond
-

inglise keel
-

ajalugu
-

kunst
-

vene keel
-

inglise keel
-

inglise keel
-

saksa keel
-

matemaatika
-

ajalugu
-

käsit/kodund
-

tehnoloogia
-