T

inglise keel
-

vene keel
-

kehaline
-

matemaatika
-

loodus
-

uurimus
-

kehaline
-

ajalugu
-

eesti keel
-

ühiskond
-

saksa keel
-
1. rühm

matemaatika
-

prate
-

arvuti
-

muusika
-

matemaatika
-
1. rühm

inglise keel
-

eesti keel
-

vene keel
-

ajalugu
-

matemaatika
-

vene keel
-

bioloogia
-

eesti keel
-

inglise keel
-

kunst
-

eesti keel
-

geograafia
-

käsit/kodund
-

tehnoloogia
-

kehaline
-

matemaatika
-

arvuti
-

prate
-

füüsika
-

vene keel
-

eesti keel
-

inimeseõpetus
-

eesti keel
-

matemaatika
-

inglise keel
-

vene keel
-

inglise keel
-

ajalugu
-

geograafia
-

eesti keel
-
103

kehaline
-

kunst
-

bioloogia
-

kunst
-

eesti keel
-

matemaatika
-

eesti keel
-

arvuti
-

prate
-

matemaatika
-

matemaatika
-

ajalugu
-

eesti keel
-

eesti keel
-

vene keel
-

saksa keel
-

eesti keel
-

eesti keel
-

muusika
-

füüsika
-

keemia
-

kehaline
-

käsit/kodund
-

matemaatika
-

tehnoloogia
-

muusika
-

matemaatika
-

matemaatika
-

füüsika
-

inglise keel
-

vene keel
-

inimeseõpetus
-

vene keel
-

inglise keel
-

prate
-

arvuti
-

inglise keel
-

kehaline
-

eesti keel
-

ajalugu
-

eesti keel
-
103

geograafia
-

matemaatika
-

kehaline
-

kunst
-

matemaatika
-

eesti keel
-

füüsika
-

bioloogia
-

käsit/kodund
-

tehnoloogia
-

matemaatika
-

inimeseõpetus
-

matemaatika
-

saksa keel
-

vene keel
-

kunst
-

inimeseõpetus
-

matemaatika
-

eesti keel
-

loodus
-

keemia
-

ajalugu
-

inglise keel
-

arvuti
-

inglise keel
-

prate
-

eesti keel
-

muusika
-

matemaatika
-

uurimus
-

ak. inglise keel
-

vene keel
-

vene keel
-

inglise keel
-

kehaline
-

vene keel
-

eesti keel
-

muusika
-

eesti keel
-

inimeseõpetus
-

prate
-

käsit/kodund
-

keemia
-

matemaatika
-

p. matemaatika
-

inglise keel
-

eesti keel
-

eesti keel
-

ajalugu
-

kehaline
-

kehaline
-

tööõpetus
-

käsit/kodund
-

tehnoloogia
-

loodus
-

kunst
-

inimeseõpetus
-

eesti keel
-

inglise keel
-

geograafia
-

muusika
-

matemaatika
-

inglise keel
-

matemaatika
-

prate
-

eesti keel
-

saksa keel
-

vene keel
-

prate
-

arvuti
-

muusika
-

loodus
-

vene keel
-

inglise keel
-

füüsika
-

vene keel
-

bioloogia
-

ak. inglise keel
-

inimeseõpetus
-

matemaatika
-

inimeseõpetus
-

kehaline
-

ajalugu
-

p. matemaatika
-

matemaatika
-

geograafia
-

matemaatika
-

kehaline
-

inimeseõpetus
-

prate
-

käsit/kodund
-

eesti keel
-

käsit/kodund
-

tehnoloogia
-

eesti keel
-

p. matemaatika
-

vene keel
-

eesti keel
-

vene keel
-

ajalugu
-

inglise keel
-

usundiõpetus
-

ühiskond
-

kehaline
-

inglise ärikeel
-

matemaatika
-

inimeseõpetus
-

matemaatika
-

eesti keel
-

inglise keel
-

kunst
-

inglise keel
-

muusika
-

loodus
-

inglise keel
-

kunst
-

matemaatika
-

vene keel
-

matemaatika
-

füüsika
-

kehaline
-

muusika
-

eesti keel
-

eesti keel
-

eesti keel
-

saksa keel
-

matemaatika
-

kunst
-

loodus
-

käsit/kodund
-

eesti keel
-

tehnoloogia
-

inglise keel
-

inglise keel
-

ühiskond
-

matemaatika
-
2. rühm

eesti keel
-

arvuti
-
1. rühm

inglise ärikeel
-

saksa keel
-

füüsika
-

ajalugu
-

kehaline
-

matemaatika
-

geograafia
-

kunst
-

inglise keel
-

vene keel
-

eesti keel
-

matemaatika
-

muusika
-

keemia
-

matemaatika
-

kehaline
-

ajalugu
-

bioloogia
-

eesti keel
-

käsit/kodund
-

tehnoloogia
-

matemaatika
-

füüsika
-

ühiskond
-

saksa keel
-

kunst
-

inimeseõpetus
-

arvuti
-
1. rühm

keemia
-

bioloogia
-

eesti keel
-

ajalugu
-

eesti keel
-

matemaatika
-

käsit/kodund
-

tehnoloogia
-

ajalugu
-

valikaine
-

valikaine
-