Söögivahetunnid

I söögivahetund kell 9.40-10.00 (söövad 1.-3. klassid)
II söögivahetund kell 10.45-11.05 (söövad 4.-6. klassid)
III söögivahetund kell 11.50-12.10 (söövad 7.-9. klassid)
IV söögivahetund kell 12.55-13.15 (söövad 10.-12. klassid)